Avloppsvatten

Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi sjöar och vattendrag. Ett enkelt sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Det mesta av avloppsvattnet i Linköping renas vid Nykvarnsverket, som ligger vid Stångåns strand intill Kallerstad. Varje år renar vi här ca 16 miljoner m³ avloppsvatten.

Det krävs 75 mil ledningar och 90 pumpstationer för att transportera avloppsvattnet i Linköping. Förutom Nykvarnsverket har vi även mindre verk i Björkeberg, Västerlösa, Nykil, Gammalkil och Ulrika, där vattnet renas lokalt.

Frågor & svar