Tekniska verken Linköping Nät AB

Tekniska verken Linköping Nät AB är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping AB (publ). Vi ansvarar för elnätet i Linköping och Katrineholm samt för belysningsnätet i Linköping. Vi utför även projektering och beredning, entreprenad samt drift och underhåll för distributionsnät för el, bredband och belysning.

Utsikt Bredband AB äger, driver och utvecklar bredbandsnät i regionen. Vårt bredbandsnät ger dig en kraftfull och förstklassig väg för all kommunikation och vi erbjuder bredbandslösningar för både små och stora behov. Utsikt Bredband AB ägs av Utsikt Nät AB och Mjölby-Svartådalen Energi AB.