Drift och underhåll

Förebyggande underhåll i distributionsnäten är en grundförutsättning för att undvika störningar. Även om vi planerar in avbrott kan det hända att din anläggning drabbas av en oplanerad driftstörning. Därför har vi beredskap dygnet runt – året om. 

Vi utför drift och underhåll för distributionsnät för el, bredband och belysning samt på transformatorer och ställverk.

Vi hjälper dig med:

  • Tillsyn
  • Besiktning
  • Mätningar
  • Beredskap - dygnet runt, året om.  
  • Driftavtal
  • Felavhjälpning

För transformatorer och ställverk kan vi även erbjuda:

  • Reläskydd
  • Brytare
  • Likströmssystem
  • Vakter

Kontakta oss för mer information.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar