Om oss

Svensk Biogas är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping AB (publ) och vårt uppdrag är att driva på marknadsutvecklingen för biogas till fordon. Det gör vi genom att producera biogas i vår anläggning i Linköping, etablera publika tankställen på en regional marknad och erbjuda internationellt gångbar processutveckling för biogas med råvaror i form av avfall och grödor.

Historik

Linköping Biogas AB bildades 1996 av Tekniska verken i Linköping, Swedish Meats och LRF. Linköping hade under 1980-talet och början av 1990-talet stora problem med luftkvaliteten i innerstan på grund av trafiken, samtidigt som slakterinäringen i Linköping hade problem att hantera sina restprodukter. Linköping Biogas startades därför med uppdrag att producera biogas till innerstadsbussarna i Linköping och leverera en kvalitetssäkrad gödning till jordbruket. Samtidigt fick slakterinäringen avsättning för sina organiska restprodukter.

Svensk Biogas i Linköping AB bildades 2003 för att ta över ansvaret för biogasaffären och den regionala expansionen i form av utbyggnad av mackar. Under 2004 slogs Linköping Biogas och Svensk Biogas ihop till ett bolag. Verksamheten är idag helägd av Tekniska verken. Swedish Meats och LRF är nu med som intressenter i form av långsiktiga kunder och leverantörer.

Svensk Biogas uppdrag är att driva befintlig produktionsanläggning och etablera ny produktion och distribution i regionen. Vi har flera publika gasmackar i Östergötland med närliggande områden. Vi har en produktionsanläggning i Linköping samt flera lokala samarbeten med avloppsreningsverk i regionen. Vi driver även bussdepåer i Linköping, Norrköping och Motala. Vår biogödsel säljs till lantbrukare i vårt närområde.