Frågor och svar

Kund hos Svensk Biogas

Hur gör jag för att bli kund till Svensk Biogas?

För att bli kund hos oss fyller du bara i vår tankkortsansökan. Välj formulär beroende på om du vill ha kortet som privatperson eller företag.

Jag vill betala med autogiro, hur gör jag?

Om du redan är kund hos oss fyller du i en ansökan om autogiro och skickar in den till oss. Ansökan hittar du under Ansök om autogiro.

Du som ännu inte blivit kund kan ansöka om autogiro samtidigt som du ansöker om ett tankkort hos oss. Tankkortsansökan hittar du under Ansök om tankkort.

Jag har förlorat mitt tankkort, hur gör jag för att spärra det?

Kontakta vår kundservice på 013-20 80 60 eller info@svenskbiogas.se så hjälper de dig att spärra kortet.

Jag vill inte längre vara kund hos Svensk Biogas, hur gör jag för att avsluta mitt tankkort?

Om du av någon anledning inte längre vill vara kund hos oss, t ex för att du inte har någon gasbil längre eller av andra orsaker inte använder ditt tankkort, är vi tacksamma om du meddelar vår kundservice det, så avslutar vi ditt kort och stryker dig från vårt kundregister. Kontakta kundservice på 013-20 80 60 eller info@svenskbiogas.se.

Biogas och fordonsgas

Varför följer inte alltid biogasen med när priset för bensin och diesel ändras?

När du tankar hos Svensk Biogas får du ett förnybart, lokalproducerat bränsle som minskar farliga utsläpp, till skillnad mot fossila bränslen som bensin och diesel. Dessa utsläpp påverkar både vår hälsa och miljö.

Vi vill inte bara erbjuda marknadens renaste fordonsbränsle utan även kunna konkurrera prismässigt med de fossila alternativen. Över åren har dock substratmarknaden förändrats för biogasproduktion, vilket tydligt påverkar vår produktionskostnad för biogas. Substratpriserna har över tid tyvärr ökat mer än priset på olja och bensin vilket leder till minskade marginaler. Den situation vi nu ser med snabbt fallande bensinpriser gör därför att vi på kort sikt har svårt att konkurrera med både det lägsta priset och den högsta miljönyttan.

Svensk Biogas har en hög tillgänglighet med 12 publika tankställen i regionen och när du tankar hos oss får du alltid den högst möjliga andelen biogas, fysiskt i din tank. 2013 bestod vår sålda fordonsgas av hela 96 % biogas vilket vi är mycket stolta över.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas, gröngas och naturgas när det används som fordonsbränsle. Gasen är till största delen metan, det är ursprunget som är skillnaden. Biogas och gröngas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid. Naturgas är ett fossilt bränsle som är sämre för miljön än biogas, men bättre än bensin och diesel.

Svensk Biogas producerar biogas och huvudargumenten för att satsa på detta är att den bidrar till:

  • en väsentligt förbättrad miljö både lokalt och globalt
  • en bättre bränsleekonomi då biogas är ett billigare bränsle än bensin
  • en ökad försörjningstrygghet och sysselsättning då biogas produceras lokalt och använder förnybara resurser

Naturgas används endast som backup hos oss, när den vanliga biogasproduktionen av någon anledning inte räcker till, till exempel vid produktionsstörningar.

Hur bra för miljön är fordonsgas?

Biogas är väsentligt bättre för miljön än till exempel bensin och diesel då biogasen är koldioxidneutral och inte bidrar till växthuseffekten. Biogas är det fordonsbränsle som har minst påverkan på miljön av det som finns kommersiellt tillgängligt i dagsläget.

Finns det olika mått på volym för biogas?

Ja, i Sverige har standarden tidigare varit att ange volymen i normalkubikmeter (Nm3) men sedan början av 2014 har branschen påbörjat ett byte av enhet och de flesta anger nu volymen i kilo (kg).

Bytet görs både för att harmonisera med övriga Europa och som en anpassning mot nyare gasbilar som visar bränsleförbrukningen i kg/100 km.

Är det farligt att tanka och köra på biogas?

Nej. Bilarna testas på samma sätt som bensinbilar. Systemet är slutet vilket innebär att läckor undviks vid exempelvis tankning. Gasen är lättare än luft och giftfri samt har en högre antändningstemperatur än bensin och diesel. Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel.

Vad kostar biogasen?

Priset varierar beroende på vilken aktör som säljer gasen. Det aktuella priset på Svensk Biogas mackar hittar du här. Priset anges både som pumppris (kr/kg) och bensinekvivalent (jämförpris i kr/liter). 1 kg fordonsgas motsvarar cirka 1,5 liter bensin och 1,3 liter diesel.

www.gasbilen.se finns en sammanställning av alla gasaktörers priser för dig som vill veta vad priset är i andra delar av landet.

Just nu pågår ett byte av enhet inom fordonsgasbranschen - till kg från tidigare Nm3, vilket gör att enheten som fordonsgasen mäts i kan vara olika mellan aktörerna. Läs mer om enhetsbytet här.

Tanka biogas

Tar det lång tid att tanka?

Det tar normalt 2-4 minuter att tanka en vanlig personbil.

Hur långt kommer jag på en tank?

Du kan köra 20-45 mil på en tank beroende på bilmodell och körsätt. Tar gasen slut har personbilarna även en bensintank som ger ytterligare 20-70 mils drift.

Hur många fordonsgasmackar finns det i Sverige?

Det finns ca 130 allmänt tillgängliga tankställen för fordonsgas och det byggs hela tiden nya. På www.gasbilen.se kan du se var det finns mackar. Där finns även en app som du kan ladda hem till din smartphone för att hitta till alla gasmackar i Sverige.

Upplever du att du inte får fullt när du tankar din bil?

Det kan bero på olika saker som att trycket på tankstationen har sjunkit om belastningen har varit hög eller om något annat större fordon tankar sin bil samtidigt.

Om du däremot upplever att du inte kan tanka fullt oberoende av vart och när du tankar din bil, kan det bero på att tanknippeln inte fungerar som den ska.

Vi rekommenderar dig i så fall att ta kontakt med din bilverkstad för åtgärd.

Handtaget kniper inte åt ordentligt när jag ska tanka, vad är det för fel?

Kontrollera att du satt fast munstycket ordentligt. Om det ändå inte fungerar, ta bort munstycket och kontrollera att den o-ring som ska sitta i bilens tankningsnippel är intakt. Denna gummiring kan falla bort om den till exempel är sliten. Kontakta i så fall din bilhandel/-verkstad.

Kan man åka utomlands med bilen och tanka gas?

Det är inga problem att ta sin gasbil utanför Sveriges gränser. Som exempel kan nämnas att det i Tyskland finns drygt 800 tankstationer för gas, i Österrike drygt 130, i Italien 650 och i Schweiz drygt 120. I de länder som saknar gasmackar får bilens bensintank nyttjas i stället.

Globalt finns det mer än 6,5 miljoner fordonsgasbilar och ungefär 8 500 tankställen.

Ytterligare information om gastankställen i utlandet finns under Länktips på resan.

Byte av enhet - från Nm³ till kg

Hur mycket energi innehåller 1 kg fordonsgas jämfört med andra drivmedel?

1 kg fordonsgas motsvarar cirka 1,5 liter bensin och 1,3 liter diesel.

Varför är pumpriset högre?

Eftersom 1 kg fordonsgas innehåller mer energi än 1 Nm3 fordonsgas så blir pumppriset högre. 1 kg fordongas motsvarar ca 1,34 Nm3 fordonsgas.

Får jag lika mycket gas i tanken?

Ja, det får du. Mängden gas mäts bara med ny enhet, i kilo (kg) istället för normalkubikmeter (Nm³).

Hur många kg rymmer min tank och hur långt kan jag köra?

I de flesta bilar står det i instruktionsboken hur många kg som bilens gastank rymmer och vad bränsleförbrukningen är, om inte så kontaktar du din återförsäljare. Du kommer lika långt på en full tank som du gjorde tidigare.

Hur räknar jag om från Nm³ till kg?

Det är olika energiinnehåll i biogas och naturgas när man räknar i Nm3. Genom att multiplicera antalet Nm3 med gasens densitet får man antalet kg. 1 Nm³ biogas väger ca 0,75 kg. 1 Nm³ naturgas väger ca 0,83 kg.

Biogasbilar

Vilka bilar går på biogas?

Det finns flera olika bilmodeller som går att köpa i fordonsgasutförande, både nya och begagnade. På gasbilen.se finns mer information om aktuella bilmodeller, klicka på Att välja rätt bil.

Är en biogasbil dyrare än en bensin- eller dieselbil?

En biogasbil (personbil) kostar ca 20 000-30 000 kr mer jämfört med en bensinbil av samma modell. Jämfört med diesel är kostnaden 0-20 000 kr mer beroende på modell.

Finns det några övriga fördelar med att äga en fordonsgasbil?

Förutom ett miljöanpassat och billigt bränsle, får du dessutom 40 procent lägre förmånsvärde på din tjänstebil jämfört med motsvarande bensinvariant vid köp av gasbil, dock max 16 000 kr/år.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar