Biogasproduktion

Biogasprocessen

I produktionen används råvaror i form av olika typer av organiskt avfall och restprodukter från industier, storkök och hushåll. Materialet kan vara i både flytande och fast form.

Fasta material mals först ner i en förbehandlingsanläggning, medan flytande material går direkt till en mottagningstank. För att döda eventuella bakterier som följer med materialet hygieniseras det därefter, genom att det värms med hjälp av fjärrvärme till drygt 70 °C.

Efter hygieniseringen kyls materialet ner igen innan det pumpas in i rötkammaren. Här bryts det organiska materialet ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier) i en syrefri miljö vid cirka 38 °C. Genomsnittlig uppehållstid i rötkammaren är 40-45 dagar.

När materialet bryts ner i rötkammaren produceras en gas som består av cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid. Gasen "tvättas" därför i en uppgraderingsanläggning för att få bort koldioxiden. Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordonsgas.

Utöver biogasen fås även ett näringsrikt biogödsel från processen, vilket används som ersättare för konstgödsel i lantbruket.

Anläggningar

Läs mer om produktionsanläggningarna i Linköping och Norrköping på Tekniska verkens webbsida.

Frågor & svar