Samarbeten

Tekniska verken ser möjligheter i samarbeten med föreningar och organisationer som ett led i att vara ett ansvarstagande och engagerat företag i samhället.  Vi har samarbeten med idrottsrörelsen men även andra områden så som studier, forskning, kultur och humanitärt hjälparbete.

Tekniska verken samarbetar med:

Katrineholm

Dessutom går intäkterna från de årliga loppisarna på VIKA till en lokal förening eller ett lokalt projekt.

Vi har även samarbeten kring studier och forskning. Läs mer på våra studentsidor och våra sidor om forskning och utveckling.

Listan kommer att fyllas på varefter avtalen för året blir klara.
Dotterbolagens sponsring hittar du på respektive dotterbolags webbplats.

Är ni en förening som är intresserade av att samarbeta med Tekniska verken?
Tag då kontakt med oss via en skriftlig ansökan per e-post till:
Linköping:
info@tekniskaverken.se
Märk ansökan Kommunikationsavdelningen.
Katrineholm:
johnny.walderfors@tekniskaverken.se

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar