OBS! Detta pressmeddelande är äldre än sex månader och därför kan eventuella kontaktpersoner, bolagsnamn, länkar och annan liknande information vara inkorrekt.

PRESSMEDDELANDE
Linköping 11 maj 2012
tekniska-verken.png

Miljöministern invigde Tekniska Verkens system för utsortering av matavfall

Teknisk Verkens styrelseordförande Gösta Gustavsson, miljöminister Lena Ek och Anders Jonsson, vd Tekniska Verken.

- Vi har tuffa klimatmål i Sverige och en del av lösningen på dem ser vi här idag, sa Sveriges miljöminister Lena Ek när hon invigningstalade på fredagen.
Lena Ek invigde Tekniska Verkens nya system för utsortering av matavfall på Gärstad avfallsanläggning i Linköping.

Linköpingsborna började sortera matrester i april genom att lägga matrester i gröna påsar. Den nya sorteringsanläggningen är första steget i systemet för att omvandla matresterna till biogas och biogödsel. Genom en optisk avläsning sorteras alla gröna påsar ut från övriga avfallspåsar. I nästa steg, som sker på Tekniska Verkens biogasanläggning, avskiljs matresterna från de gröna påsarna. De tomma gröna påsarna tas sedan omhand och omvandlas till värme och el ihop med det övriga hushållsavfallet i Gärstadverket.

- Tekniska Verken vill vara med och bidra till det hållbara samhället där vi tar tillvara alla resurser på ett effektivt sätt, sa Anders Jonsson, vd Tekniska Verken, under sitt invigningstal. Vårt nya system för sortering av matrester är ett viktigt steg mot vår vision att bygga världens mest resurseffektiva region.

Miljöminister Lena Ek talade om de enorma globala utmaningarna för ett hållbart samhälle där resursfrågan står i centrum.

- Vi måste använda de möjligheter vi har och den här anläggningen är ett utmärkt exempel på det, sa Lena Ek.

Den nya anläggningen har en kapacitet att ta emot cirka 30 miljoner påsar per år. Den kommer att sortera hushållsavfall från Linköping, Motala och Vadstena.


Korta fakta om anläggningen:

Anläggningen består av tre sorteringslinjer med så kallade avslagarenheter som optiskt läser av om påsen som passerar är grön eller inte. Gröna påsar avskiljs från bandet. De gröna påsar som sorterats passerar även en avslagarenhet har motsatt funktion och sorterar bort påsar som inte är gröna. Tack vare denna korsvisa sortering uppnås en avskiljningsgrad på 97 procent.

Det är viktigt att allt avfall som kommer in till anläggningen ligger i påsar som är knutna med dubbelknut för att sorteringen ska fungera optimalt.
Efter avskiljning transporteras matavfallet till Svensk Biogas matavfallsanläggning där innehållet skiljs från påsen och blir till biogas och biogödsel. Påsarna kommer tillbaka till Gärstadverket för att energiåtervinnas till värme och el.

Kapacitet
12 000 påsar per timma
84 000 påsar per dag
19,2 ton per timma
134,4 ton/dag

Anläggningen kommer initialt vara i drift cirka 1 750 timmar per år och bemannas av två personer. 

 

Vid frågor kontakta gärna:
Marie Lorentzon, pressansvarig, Tekniska Verken, tel 070-339 83 06

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar