OBS! Detta pressmeddelande är äldre än sex månader och därför kan eventuella kontaktpersoner, bolagsnamn, länkar och annan liknande information vara inkorrekt.

PRESSMEDDELANDE
Linköping 20 oktober 2011
tekniska-verken.png

Tekniska Verken Vind och MSE köper vindkraftverk till två projekt

Tekniska Verkens nybildade bolag, Tekniska Verken Vind, och MSE (Mjölby-Svartådalen Energi) har tillsammans köpt nya vindkraftverk till två vindkraftparker. Vindkraftverken ska börja producera el under sommaren 2012.

De aktuella projekten är Hackeryd Vind i Västerlösa och Vävinge Vind i Skeppsås. Hackeryd Vind omfattar tre vindkraftverk och Vävinge Vind omfattar två vindkraftverk. Delägare i de båda projekten är förutom MSE och Tekniska Verken Vind också markägare och närboende.

- Vår regionala satsning tillsammans med MSE stärker oss som en regional aktör samtidigt som den gynnar företagande i Östergötland, säger Klas Gustafsson, vice vd Tekniska Verken. Det kan till exempel handla om att lantbruksföretag breddar sin verksamhet till att även omfatta förnybar energiproduktion.

- Vi gör stora satsningar på vindkraft i syfte att skapa mer förnybar elproduktion, säger Lena Svensk, vd Mjölby-Svartådalen Energi. Vår vision är att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Markarbeten med vägar och dylikt påbörjas denna vecka.

För mer information, kontakta gärna:
Klas Gustafsson, vice vd Tekniska Verken, tel 013-20 82 17, 070-894 82 17
Lena Svensk, vd Mjölby-Svartådalen Energi, tel 0142-855 10, 0709-22 14 01

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar