OBS! Denna nyhet är äldre än två månader och därför kan den eventuellt vara inaktuell.

Inga matrester ”hamnar på tippen”!

Kommentar till dagens artikel i Östgöta Correspondenten angående återvinning av matavfall från verksamheter.

Först och främst vill vi börja med att säga att vi gläds över det positiva mottagande som sorteringen av matavfall fått, både bland privatpersoner och bland de 50-tal restauranger, storkök och andra verksamheter som idag är igång. När det gäller privatpersoner har implementeringen gått mycket fort. Implementering hos verksamheter pågår, men tar längre tid eftersom verksamheternas förutsättningar ser så olika ut.

På förstasidan av Corren kan man idag läsa att storköken i Linköping inte har någon möjlighet att återvinna sitt matavfall. Detta stämmer alltså inte. I artikeln skrivs också att matavfallet inte återvinns utan hamnar på tippen vilket också är felaktigt. Matavfallet som slängs med övrigt avfall blir till värme och el. Vi jobbar dock för att alla verksamheters matavfall snarast ska kunna återvinnas till biogas och biogödsel, eftersom vi då har möjlighet att ta vara på både energi och näringsämnen i matavfallet.

Hur matavfallet från respektive verksamhet bäst ska hanteras beror på hur den befintliga avfallshantering ser ut, hur stor verksamheten är, vilken typ av verksamhet man bedriver osv.
Vissa, till exempel mindre dagis, kan hantera sitt matavfall på liknande sätt som ett hushåll – det vill säga genom att slänga gröna påsen i soptunnan. Andra, till exempel större skolor med beredningskök, kan ha andra behov och andra flöden som inte kan hanteras i den optiska sorteringsanläggningen. Här behövs separata insamlingskärl och insamlingsfordon för direkt leverans till förbehandlingsanläggningen på Svensk Biogas.

För att hitta bästa möjliga sätt att hantera matavfallet hos olika verksamheter behöver vi träffa dem och diskutera. Det arbetet har påbörjats och idag har vi cirka 50 kunder som är igång – en siffra som stadigt ökar. Om du är intresserad av att veta hur insamlingen mot verksamheter går till kan du läsa mer om Gröna linjen på  http://www.tekniskaverken.se/avfall-atervinning/foretag/biologisk_behandling/index.xml

Fler nyheter

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar