OBS! Denna nyhet är äldre än två månader och därför kan den eventuellt vara inaktuell.

Inställningen till Gröna Påsen positiv

Inställningen till att börja sortera matrester är mycket positiv bland Linköpingsborna visar en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Tekniska Verken under slutet av april/början av maj. Hela 91 procent av de tillfrågade är positiva till att matresterna sorteras ut och återvinns till biogas och biogödsel. 78 procent anger att de har börjat sortera matrester.

Systemet med insamling av matrester har varit igång sedan i april i år i Linköping, Motala och Vadstena. Bakgrunden till insamlingen är ett nationellt miljömål som säger att matrester från svenska hushåll ska återvinnas biologiskt. I undersökningen, som genomförts av CMA Research, är 500 personer tillfrågade. Bland de som svarat nej på frågan om de sorterar matrester är det mer än fyra av tio som komposterar.

- Vi är jätteglada över det positiva resultatet i undersökningen, säger Linda Genander, kommunikatör och verksamhetsutvecklare på Energi. Alla insatser för vår miljö är värdefulla och vi hoppas att Linköpingsborna känner sig stolta över det vi tillsammans gör genom sorteringen av matrester.

För att systemet ska fungera optimalt när de gröna påsarna ska sorteras från övrigt avfall är det viktigt att alla avfallspåsar har dubbelknut och att det inte finns något löst avfall bland soporna. Det är 79 procent som svarar att de känner till dubbelknuten.

- Eftersom avfallet åker på ett band genom vår optiska sorteringsanläggning, där de gröna påsarna avskiljs, ska alla påsar vara väl förslutna, säger Linda. Allt löst avfall kan ställa till problem och driftstörningar i anläggningen. Vi kommer att fortsätta våra kommunikationsinsatser för att alla ska förstå vad som krävs för att systemet ska fungera på bästa sätt.

En likadan undersökning har även gjorts i Motala och Vadstena. Resultaten är ungefär likvärdiga.

Fler nyheter

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar