OBS! Denna nyhet är äldre än två månader och därför kan den eventuellt vara inaktuell.

Utsikt erbjuder köp av egenproducerad el från alla kunder

Utsikt Nät AB har under 1,5 år testat att kvitta mikroproduktion av el från två mikroproducenter mot deras egen konsumtion. Nu utökas testperioden och dessutom får alla kunder möjlighet att vara med.

Utsikts metod innebär att mikroproducentens produktion avräknas direkt från konsumtionen på lokal nivå hos elnätföretaget innan mätvärdena rapporteras till myndigheter och elhandlare. Kvittningen sker på månadsbasis och den inmatade elen på elnätet använder Utsikt för att minska energiförlusterna i det egna elnätet. På så viss påverkas inte energibalansen på elmarknaden. Dessutom blir varje egenproducerad kilowattimme lika mycket värd för mikroproducenten som en kilowattimme som köpts på elmarknaden. Det innebär att en villaägare med en egen månadsförbrukning på 500 kWh som har några solceller på taket där 200 kWh levereras ut på elnätet, endast betalat för nettoförbrukningen 300 kWh. Mikroproducenter är oftast privatpersoner, exempelvis villaägare som producerar förnybar el från solenergi.

- Månadsvis kvittning mellan konsumerad och producerad el skapar förutsättningar för att allt fler vill satsa på mikroproduktion, säger Per Everhill, affärsutvecklare Utsikt Nät.

Utsikt är ett av flera elnätbolag i Sverige som erbjuder nettodebitering trots att det inte är tillåtet enligt reglerna. Anledningen är att en del av energiskatten går förlorad. Regeringen har utrett frågan under lång tid och just nu ligger ärendet hos Näringsdepartementet. Utsikt har valt att försöka se möjligheter snarare än begränsningar med mikroproduktion. Metoden går ut på att betrakta mikroproduktion på samma sätt som energieffektivisering, genomföra kvittningen på lokal nivå samt nyttja den inmatade elen för att täcka de förluster som uppstår i elnätet vid överföring av el.

- Vi tycker det är viktigt att visa en positiv inställning till mikroproducenter, säger Per Everhill. El från mikroproducenter kan, om den enkelt matas ut på elnätet, bidra till att minska våra koldioxidutsläpp.

Pressmeddelande 28 december 2011.

Fler nyheter

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar