Nyheter

klasse.jpg

Linköping är en av 15 städer som gick till final i den internationella miljötävlingen The Guangzhou International Award for Urban Innovation. Över 150 städer skickade in bidrag till tävlingen. 

Linköping är bäst i Skandinavien på bredband. Det är telekomföretaget Telenor som har gjort en omfattande undersökning av de 43 största kommunerna i Sverige, Danmark och Norge. I en sammanvägning av att erbjuda fasta fibernät, mobila nät och digitala tjänster kommer Linköping på första plats i hela Skandinavien. 

Tekniska verkens Stellan Jacobsson är inbjuden av Business Sweden (tidigare Exportrådet och Invest Sweden) som huvudtalare på en konferens i Prag. På agendan står en rad frågor kopplade till avfall och återvinning. Eftersom Linköping gjort sig ett namn kring att tillhöra de bästa på området finns det en nyfikenhet på vad som går att lära av oss.

Stad-i-Ljus-utan-text.jpg

Tekniska verken är en del av den nya ljusfestival ”Stad i ljus” som anordnas den 27-30 november i centrala Katrineholm. Vi installerar en temporär ljusinstallation på Arkaden på torget.

Under slutet av september 2014 blev Storån i Falerum torrlagd kortvarigt. Vissa delar av vattendraget blev helt torrt, men på vissa delar fanns det kvar pooler med stillastående vatten. För att följa upp torrläggningens effekt på vattendragets musslor utfördes en stormusselinventering under oktober. Rapporten från inventeringen säger i korthet följande:

Barn-pa-Oppet-hus-lowres.jpg

Hur går det till när vi omvandlar ditt hushållsavfall till värme och el? Vart tar egentligen de gröna påsarna vägen? Besök Öppet hus på Gärstad så får du se svaren med egna ögon.

vinnare2013.jpg

80 deltagare under 21 timmar ska ge en vinnande lösning på ett verkligt case! Det är Innovation Camp för gymnasieelever, ett arrangemang som drivs av Tekniska verken och Ung företagsamhet i Östergötland. Men vinnarna är egentligen alla som deltar.

Vi har haft en olycklig situation i Storåns vattensystem i Falerum. En åsträcka blev i princip torrlagd vilket lett till att öringar och målarmusslor, båda arter med högt skyddsvärde, har dött. Det är extra olyckligt eftersom länsstyrelsen just nu håller på med ett projekt för att rädda målarmusslan på denna sträcka. Ett mycket viktigt projekt som Tekniska verken sedan tidigare har erbjudit sig att stötta.

Samarbetssymbolen_LiU_TvAB.png

Idag kommer Linköpings universitet och Tekniska verken skriva på ett strategiskt samverkansavtal. Genom detta ska tilltron på fortsatt, förstärkt och långsiktigt samarbete manifesteras och belysas inför morgondagens gemensamma utmaningar.

Skulle din familj vilja vara med på bildreportage till vår kommande höstkampanj för Gröna Påsen och Svensk Biogas? Eller känner du någon familj som vill vara med?

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40