Nyheter

Tekniska verken i Linköping har varit branschledande när det gäller att göra det så enkelt och överskådligt som möjligt för mikroproducenter av el. De små producenterna har kunnat kvitta sin produktion mot sin konsumtion, det vill säga att den el som använts har bytts mot den el som levererats in till Tekniska verken. Vid ett eventuellt överskott av el har producenten fått betalt för elen som levererats in till nätet.  Redovisning av de kilowattimmar man konsumerat och den el man levererat har skett i slutet av varje månad.

Idag hade P4 Östergötland en nyhet om dricksvattnet i Linköping där biolog Ingela Helmfrid, från Arbets- och Miljömedicin inom Region Östergötland, uttalade sig om råvattenkvaliteten i Linköping.

Koncernens finansiella ställning och tillgång till kapital är god, men verksamhetsåret har präglats av omvärlds- och väderförhållanden som avvikit från ett så kallat normalår, vilket påverkat resultatet negativt.

Utbildningar.jpg

-Sammanfattningsvis handlar min forskning om hur man ska kunna öka biogasproduktionen från drank som är en restprodukt från etanolproduktion, men det är svårt eftersom det innehåller kväve och sulfat.

Just nu kanske sommaren känns avlägsen men det är hög tid att söka sommarjobb på Tekniska verken (3 februari-15 mars). Nytt för i år är att vi letar efter fem kvalificerade ingenjörer på universitets- eller högskolenivå. 

IMG_0294.JPG

Corren har besökt Vallastaden för att se Tekniska verkens unika infrastrukturlösning. Linköpings kommuns satsning på en helt ny stadsdel är en utmaning som drivs framåt av nytänkande  och innovationer.

Vinnare-Navitas.JPG

Idag besökte vi Linköpings Universitet och Navitas som den här veckan firar 5-års jubileum.

Egon har nu blåst vidare och med facit i hand konstateras att Tekniska verken klarade att hålla en hög servicenivå gentemot kunderna.

Fem företagsledare bjuder in till samtal för ett hållbart, ekonomiskt starkt och attraktivt Sverige .

klasse.jpg

Linköping är en av 15 städer som gick till final i den internationella miljötävlingen The Guangzhou International Award for Urban Innovation. Över 150 städer skickade in bidrag till tävlingen. 

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar