Pressrum

Tekniska verken-koncernens övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

Tekniska verken i Linköping har varit branschledande när det gäller att göra det så enkelt och överskådligt som möjligt för mikroproducenter av el. De små producenterna har kunnat kvitta sin produktion mot sin konsumtion, det vill säga att den el som använts har bytts mot den el som levererats in till Tekniska verken. Vid ett eventuellt överskott av el har producenten fått betalt för elen som levererats in till nätet.  Redovisning av de kilowattimmar man konsumerat och den el man levererat har skett i slutet av varje månad.

Tekniska verken i Linköping har varit branschledande när det gäller att göra det så enkelt och överskådligt som möjligt för mikroproducenter av el. De små producenterna har kunnat kvitta sin produktion mot sin konsumtion, det vill säga att den el som använts har bytts mot den el som levererats in till Tekniska verken. Vid ett eventuellt överskott av el har producenten fått betalt för elen som levererats in till nätet.  Redovisning av de kilowattimmar man konsumerat och den el man levererat har skett i slutet av varje månad. 

Idag hade P4 Östergötland en nyhet om dricksvattnet i Linköping där biolog Ingela Helmfrid, från Arbets- och Miljömedicin inom Region Östergötland, uttalade sig om råvattenkvaliteten i Linköping.

Tekniska verken-koncernen presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2014.

Koncernens finansiella ställning och tillgång till kapital är god, men verksamhetsåret har präglats av omvärlds- och väderförhållanden som avvikit från ett så kallat normalår, vilket påverkat resultatet negativt.

Utbildningar.jpg

-Sammanfattningsvis handlar min forskning om hur man ska kunna öka biogasproduktionen från drank som är en restprodukt från etanolproduktion, men det är svårt eftersom det innehåller kväve och sulfat.

Industridoktorand från Tekniska verken i Linköping lägger fram avhandling om förbättrad biogas-produktion från kväve- och svavelrika material.

Länsstyrelsen gör en framställan till Kammarkollegiet tillsammans med Tekniska verken i Linköping, Vimmerby och Västerviks kommuner angående en omprövning av vattenregleringen i sjön Yxern.

Just nu kanske sommaren känns avlägsen men det är hög tid att söka sommarjobb på Tekniska verken (3 februari-15 mars). Nytt för i år är att vi letar efter fem kvalificerade ingenjörer på universitets- eller högskolenivå. 

Utsikt Bredband och Västervik Miljö & Energi väljer att möta framtida utmaningar på bredbandsmarknaden tillsammans. Utbyggnaden av bredband är inne i ett expansivt läge med en ökande efterfråga av fiberanslutning av bostäder och företag, både i tätorter och på landsbygd, därför sluter nu bolagen ett brett samarbetsavtal. 

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar