Pressrum

Tekniska verken-koncernens övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

Vinnare-Navitas.JPG

Idag besökte vi Linköpings Universitet och Navitas som den här veckan firar 5-års jubileum.

Egon har nu blåst vidare och med facit i hand konstateras att Tekniska verken klarade att hålla en hög servicenivå gentemot kunderna.

Fem företagsledare bjuder in till samtal för ett hållbart, ekonomiskt starkt och attraktivt Sverige .

Tillsammans med Linköpings universitet och fyra andra företag i regionen deltar Tekniska verken i initiativet ”Toward a More Competitive, Sustainable and Attractive Sweden”. Det är en gemensam satsning för att skapa ekonomisk tillväxt och nya jobb med hänsyn tagen till långsiktig hållbarhet.  – Många tror att det finns en inbyggd motsättning i detta, men i själva verket är det ofta tvärtom, säger Klas Gustafsson, vice vd för Tekniska verken. Att öka resurseffektiviteten är i många fall en nödvändighet för att öka konkurrenskraften. 

green-transport.jpg

I tre och halv dag kraftsamlar regionen mot en hållbar framtid - teknisk, miljömässig, ekonomisk - i A-huset på Linköpings universitet. Forskare, studenter, politiker, företagare och representanter för Länsstyrelsen, Östsam, Energikontoret med flera träffas för samtal, seminarier, debatt och workshops.

Navic energipartner är ett nytt samarbete mellan Tekniska verken Driftum och Torpheimergruppen som ska göra det långsiktigt lönsamt för företag att spara energi. Syftet med verksamheten är att ta krafttag för att minska energianvändningen i regionen. 

klasse.jpg

Linköping är en av 15 städer som gick till final i den internationella miljötävlingen The Guangzhou International Award for Urban Innovation. Över 150 städer skickade in bidrag till tävlingen. 

Linköping är bäst i Skandinavien på bredband. Det är telekomföretaget Telenor som har gjort en omfattande undersökning av de 43 största kommunerna i Sverige, Danmark och Norge. I en sammanvägning av att erbjuda fasta fibernät, mobila nät och digitala tjänster kommer Linköping på första plats i hela Skandinavien. 

Tekniska verkens Stellan Jacobsson är inbjuden av Business Sweden (tidigare Exportrådet och Invest Sweden) som huvudtalare på en konferens i Prag. På agendan står en rad frågor kopplade till avfall och återvinning. Eftersom Linköping gjort sig ett namn kring att tillhöra de bästa på området finns det en nyfikenhet på vad som går att lära av oss.

Tekniska verken utvecklar samarbetet med LFC, bidrar till höstens Europaspel och ger goda förutsättningar inför 2015.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar