Pressrum

Tekniska verken-koncernens övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

 Elbolaget Bixia, som för två år sedan etablerade sig i detaljhandeln, väljer nu att avveckla sina butiker.

Stad-i-Ljus-utan-text.jpg

Tekniska verken är en del av den nya ljusfestival ”Stad i ljus” som anordnas den 27-30 november i centrala Katrineholm. Vi installerar en temporär ljusinstallation på Arkaden på torget.

Efter 21 timmar med fokus på problemlösning har juryn för Tekniska verken Innovation Camp enats om en vinnande idé. Igår klockan 15.00 samlades 80 förväntansfulla och nyfikna ungdomar på Tekniska verkens huvudkontor i Linköping. De delades in i 20 olika grupper med uppdraget att tillsammans lösa ett case som igår presenterades av Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson.

Under slutet av september 2014 blev Storån i Falerum torrlagd kortvarigt. Vissa delar av vattendraget blev helt torrt, men på vissa delar fanns det kvar pooler med stillastående vatten. För att följa upp torrläggningens effekt på vattendragets musslor utfördes en stormusselinventering under oktober. Rapporten från inventeringen säger i korthet följande:

Barn-pa-Oppet-hus-lowres.jpg

Hur går det till när vi omvandlar ditt hushållsavfall till värme och el? Vart tar egentligen de gröna påsarna vägen? Besök Öppet hus på Gärstad så får du se svaren med egna ögon.

I fredags, den 17 oktober, tecknade Tekniska verken Driftum och Torpheimergruppen ett samarbetsavtal. Syftet med samarbetet är att ta krafttag för att minska energiförbrukningen i regionen.

vinnare2013.jpg

80 deltagare under 21 timmar ska ge en vinnande lösning på ett verkligt case! Det är Innovation Camp för gymnasieelever, ett arrangemang som drivs av Tekniska verken och Ung företagsamhet i Östergötland. Men vinnarna är egentligen alla som deltar.

Vi har haft en olycklig situation i Storåns vattensystem i Falerum. En åsträcka blev i princip torrlagd vilket lett till att öringar och målarmusslor, båda arter med högt skyddsvärde, har dött. Det är extra olyckligt eftersom länsstyrelsen just nu håller på med ett projekt för att rädda målarmusslan på denna sträcka. Ett mycket viktigt projekt som Tekniska verken sedan tidigare har erbjudit sig att stötta.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40