Pressrum

Tekniska verken-koncernens övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

I fredags, den 17 oktober, tecknade Tekniska verken Driftum och Torpheimergruppen ett samarbetsavtal. Syftet med samarbetet är att ta krafttag för att minska energiförbrukningen i regionen.

vinnare2013.jpg

80 deltagare under 21 timmar ska ge en vinnande lösning på ett verkligt case! Det är Innovation Camp för gymnasieelever, ett arrangemang som drivs av Tekniska verken och Ung företagsamhet i Östergötland. Men vinnarna är egentligen alla som deltar.

Vi har haft en olycklig situation i Storåns vattensystem i Falerum. En åsträcka blev i princip torrlagd vilket lett till att öringar och målarmusslor, båda arter med högt skyddsvärde, har dött. Det är extra olyckligt eftersom länsstyrelsen just nu håller på med ett projekt för att rädda målarmusslan på denna sträcka. Ett mycket viktigt projekt som Tekniska verken sedan tidigare har erbjudit sig att stötta.

Den 15 september 2014 lämnar Tom Istgren befattningen som VD för Bixia. Styrelsen har samtidigt utsett Mikael Hansevi till ny VD i bolaget.

Samarbetssymbolen_LiU_TvAB.png

Idag kommer Linköpings universitet och Tekniska verken skriva på ett strategiskt samverkansavtal. Genom detta ska tilltron på fortsatt, förstärkt och långsiktigt samarbete manifesteras och belysas inför morgondagens gemensamma utmaningar.

Skulle din familj vilja vara med på bildreportage till vår kommande höstkampanj för Gröna Påsen och Svensk Biogas? Eller känner du någon familj som vill vara med?

Ett tiotal internationella studenter och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH cyklar i dagarna från Stockholm till Göteborg. Under sin cykeltur väljer de bland annat att stanna i Linköping och här kommer de att besöka Linköpings universitet och några av Tekniska verkens anläggningar. Målet är att diskutera och skapa kompetensutbyte kring hållbarhets- och miljöfrågor. Yizhou Zhang från Shanghai i Kina är grundare till och en av organisatörerna bakom The Green Race, som de valt att kalla sin resa, och han säger: – All the participants from KTH share the same dream. We aim to make some efforts in sustainability and environmental issues.

Den 8 augusti mellan kl 10 och 16 kan du träffa Tekniska verken, Utsikt Bredband och Bixia på torget i Katrineholm.

168822677.jpg

Tekniska verken har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet startat ett pilotförsök för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. När rester av läkemedel passerar genom människokroppen hamnar de slutligen i vårt avloppssystem där de kan störa miljön för fiskar och andra vattenlevande organismer. Nu testar en pilotanläggning vid Nykvarnsverket i Linköping att rena vattnet med hjälp av ozon.

Tekniska verken har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet startat ett pilotförsök för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. När rester av läkemedel passerar genom människokroppen hamnar de slutligen i vårt avloppssystem där de kan störa miljön för fiskar och andra vattenlevande organismer. Nu testar en pilotanläggning vid Nykvarnsverket i Linköping att rena vattnet med hjälp av ozon.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40