Debatt

Debatt om Lagstiftningen för kommunalt ägda energibolag, juni 2011

Nu är det dags för handling

Anders Jonsson, koncernchef Tekniska verken i Linköping:

Efter det förra Newsmill-seminariet har jag talat med många politiker och fått gehör för mina synpunkter. Nu är det dags för handling. Jag uppmanar återigen regeringen att tillsätta en utredning som ser över lagstiftningen för kommunalt ägda energibolag med det uttryckliga direktivet att all ledningsbunden energiproduktion ska verka på samma villkor, skriver Anders Jonsson, koncernchef Tekniska verken i Linköping.

I Tekniska Verkens policy för likabehandling står det tydligt att alla ska behandlas lika och ges samma förutsättningar oavsett individuella olikheter. Jämställdhet är också kärnan i det svenska rättssamhället. Att leva och verka på samma villkor. De kommunala energibolagens verklighet ser dock inte ut på det sättet. Varför ska ett norskt kommunalt energibolag ha bättre villkor än ett svenskt kommunalt energibolag på den svenska marknaden? Varför ska ett bolag som återfinns i Tyskland ha bättre villkor? Som kommunalt energibolag kräver vi att få släppa loss de resurser vi har och få jobba med våra utmaningar på precis samma villkor som andra. Lagstiftningen måste se till att vi kan bli ett viktigt verktyg i energiomställningen!

I höstas startade jag ett seminarium här på Newsmill som handlade om att lagstiftarna diskriminerar de kommunala bolagen och därmed vår ambition att ge bidrag till en bättre miljö. Såväl kommunal- som konkurrenslag ger oss andra villkor än vad som gäller för statliga bolag, kommunala bolag från andra länder eller privata bolag.

Till min glädje - och förvåning! - fick mina tankar stöd av politiker från i stort sett alla partier. Man inser att det finns ett problem och de flesta tycker att det måste finnas utrymme för förändringar så att kommunala energibolag såväl som privata kan verka på lika villkor.

Lagar är nödvändiga i ett samhälle. Ett civiliserat samhälle kan inte låta människor och företag fara fram som de vill. Det måste också finnas en viss tröghet i systemet. Medborgarna måste veta vad som gäller och inte gäller. Men samtidigt måste förstås lagstiftningen hänga med i samhällets utveckling. Annars blir den ett hinder och i värsta fall en stoppbock. I min första debattartikel angrep jag kommunallagen och insåg inte hela vidden av en lagförändring. Lösningen heter särlagstiftning. Gör som vid avregleringen av elmarknaden där man lyfte ut produktion och försäljning av el i en särlagstiftning, ellagen. Upplägget ska inte begränsas utan omfatta hela sektorn för ledningsbunden infrastruktur.

Jag menar att Tekniska Verken i Linköping inte bara kan bidra till att lösa problem i vår egen region, utan att vårt kunnande kan hjälpa till att förbättra miljön utanför våra gränser. Låt mig ta några konkreta exempel:

  • Gärstadsverket, där kraftvärme genereras av avfall, tar hand om 400 000 ton sopor om året. Fjärrvärmen distribueras till Linköping men också till grannkommunen Mjölby. Avfallet sorteras, järnskrot och andra metaller tas tillvara, bara tre procent av soporna behöver deponeras. På gamla soptippar finns det metaller kvar. I samarbete med Linköpings universitet tar vi fram tekniker för att återvinna dessa värdefulla metaller.
     
  • Vi har startat ett konsultbolag som träffande heter Usitall, som säljer sitt kunnande om avfallsförbränning till framför allt Östeuropa. Men det finns förstås marknader över hela världen.
     
  • Ett annat och viktigt område är vår satsning på biogas, där vi redan ser konkreta resultat. Östgötatrafiken kör biogasdrivna bussar i tätorterna och ska ha fasat ut fossila bränslen 2015.

Vi är besatta av frågan hur vi bygger det uthålliga samhället i vår region. Tekniska Verken har kompetens. Vi är ett lönsamt företag. Vi satsar på forskning och utveckling. Vi har ett nära samarbete med Linköpings universitet. Vi erbjuder en utmanande arbetsmiljö för unga akademiker. Vi är en viktig del i ett framtidsinriktat regionalt kluster. Nu är det dags att gå från ord till handling och släppa loss alla goda krafter. Vi vill inte bli favoriserade, vi vill bara få samma villkor som våra konkurrenter.

När det gäller miljöteknik kan man, precis som när det gäller informationsteknologi, tala om den globala byn. Det som sker i det lokala samhället, är nära kopplat till det som sker på högre nivåer; regionen, nationen, Europa, världen.

Efter det förra Newsmill-seminariet har jag talat med många politiker och fått gehör för mina synpunkter. Nu är det dags för handling. Jag uppmanar återigen regeringen att tillsätta en utredning som ser över lagstiftningen för kommunalt ägda energibolag med det uttryckliga direktivet att all ledningsbunden energiproduktion ska verka på samma villkor.

Vad tycker du?

Var gärna med i debatten och kommentera på newsmill.se

Presskontakter

Presskontakt
013-20 91 40

Frågor & svar