Konkreta exempel

Inom många verksamheter i samhället står miljön i fokus. Alla har möjlighet att påverka på ett eller annat sätt. På Tekniska verken har vi arbetat med miljöfrågor under lång tid, här visar vi några konkreta exempel. Men vi vill också visa att vi kan bli bättre och att vi hela tiden försöker hitta alternativ som minskar vår miljöpåverkan.

Några konkreta exempel:

  • Vi startade tidigt med att bygga ut fjärrvärmenätet (1954), Linköping var den andra kommunen Sverige som fick fjärrvärme.
  • Vi var först i Sverige med biogasproduktion till fordonsbränsle. Tack vare det är vi i dag  ledande inom biogasområdet.
  • Vi började redan på 80-talet att gå ifrån fossila bränslen och elda avfall. Gärstadverket togs i drift 1982.
  • Vi har tre bemannade återvinningscentraler i olika stadsdelar för att underlätta återvinning och källsortering för Linköpingsborna.
  • Hela koncernen är miljöcertifierad sedan 2001. Det innebär bland annat att vi har en miljöpolicy och gemensamma, långsiktiga miljömål.
  • Vi producerar el genom kraftvärmeproduktion där även värme produceras samtidigt. El från kraftvärme ersätter el som produceras i kolkondenskraftverk i till exempel Tyskland.
Frågor & svar