Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Tekniska verken-koncernens policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Drivande - Positiva - Trovärdiga

Tekniska verken är ett regionalt företag med Linköping som bas och med energi och miljö som hörnpelare. Vi erbjuder produkter och tjänster på affärsmässiga grunder vad gäller el, vatten, värme, avfallshantering, biogas och snabba datakommunikationer.

Vårt sätt att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant och leda till mätbara  förbättringar av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska följa de lagkrav och överenskommelser
som gäller för verksamheten.

Kvalitet

Vi vill ha nöjda kunder. Vi ska erbjuda produkter vi är stolta över, och utveckla innovativa produkter i dialog med våra kunder. Vi ska ha kundperspektiv på det vi gör
samt tillhandahålla väl fungerande och hållbara produkter. Våra kunder ska känna att vi ger dem trygghet och komfort genom säkra leveranser.

Genom att utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang hittar vi bättre lösningar, nya produkter och nya affärer.

Miljö

Som en koncern där samhällsnyttan och miljön är affärsfokus vill vi ta ansvar och agera för en hållbar utveckling. Vi vill bygga världens mest resurseffektiva region, därför kommer vi att arbeta aktivt för att öka andelen förnybar energi och minska användningen av naturresurser i ett livscykelperspektiv.

Vårt sätt att arbeta ska leda till att vår egen och våra kunders miljöpåverkan och energiförbrukning minskar. I vår verksamhet ska vi minska användningen av farliga
ämnen och förebygga föroreningar.

Arbetsmiljö

Arbetsplatsen ska vara säker. Friskvård och ett aktivt förebyggande arbete inom den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön är naturligt och viktigt för verksamheten. Vi förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister.  Var och en har ett eget ansvar för sin säkerhet.

Frågor & svar