Miljömål

Övergripande miljömål för Tekniska verken-koncernen

  1. Minskning av globala utsläpp av växthusgaser
  2. Ökad andel förnybar energi
  3. Ökad resurs- och energieffektivitet
  4. Levande sjöar och vattendrag – ännu bättre vattenrening
  5. Giftfri miljö

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?