Om Tekniska verken Vi utvecklar lösningar för framtiden

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, året runt, levererar vi tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.

Tekniska verken ägs av Linköpings kommun, vi har ca 900 medarbetare och omsätter omkring 5 mdkr.  

På rätt väg tillsammans

Tekniska verken gör det möjligt att kombinera ett bekvämt vardagsliv med en hållbar livsstil. Vi skapar också förutsättningar för företag att kombinera effektivt resursutnyttjande med god lönsamhet. Våra produkter och tjänster bygger på att ta tillvara resurser som annars skulle gått förlorade, ofta i flera steg och alltid på det mest effektiva sättet. Det har bland annat resulterat i ett av världens mest effektiva energisystem.
 
Vår vision
Med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region vill vi på Tekniska verken ta vår del av ansvaret. Det är en utmaning som ytterligare sätter vår innovativa förmåga på prov. Med visionen vill vi också väcka nyfikenhet, skapa engagemang och hitta former för bra samarbeten med alla i vår omvärld. Läs mer.

 

Forskning och utveckling

För att uppnå vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region arbetar vi på Tekniska verken ständigt med att förbättra våra processer, något som gynnar både miljö och ekonomi. Forskning och utveckling är viktigt för att företaget ska kunna utvecklas, nå uppsatta mål och ligga i framkant, här är samarbete med universitet och branschorganisationer en viktig del. Tekniska verken bedriver forskning inom flera av våra verksamhetsområden.

Forskning och utveckling
FoU Biogas
FoU Energi

Skola, student och studiebesök

För Tekniska verken är det viktigt att satsa på barn och ungdomar, för att bidra till ett miljö- och energitänkande som finns med in i vuxen ålder. Barnen och ungdomarna är framtiden, och deras engagemang är en förutsättning för att vi ska nå en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

Student
Grundskola
Innovation Camp
Studiebesök

Jobba hos oss

Vill du jobba eller praktisera på Tekniska verken eller är du nyfiken på hur vi är som arbetsgivare? Här hittar du inte bara aktuella lediga tjänster utan även generell information om Tekniska verken som arbetsgivare och hur det är att arbeta här.

Jobba hos oss
Lediga tjänster
Några medarbetare

Frågor & svar