Om Tekniska verken Vi utvecklar lösningar för framtiden

Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder, genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas. Tillsammans med våra kunder driver vi utvecklingen mot vår vision – att bygga världens mest resurseffektiva region.

På rätt väg tillsammans

Tekniska verken gör det möjligt att kombinera ett bekvämt vardagsliv med en hållbar livsstil. Vi skapar också förutsättningar för företag att kombinera eff ektivt resursutnyttjande med god lönsamhet. Våra produkter och tjänster bygger på att ta tillvara resurser som annars skulle gått förlorade, ofta i fl era steg och alltid på det mest eff ektiva sättet. Det har bland annat resulterat i ett av världens mest eff ektiva
energisystem.

En film om vad som hände på Tekniska verken under 2013.

Världens mest resurseffektiva region – vår vision

Med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region vill vi på Tekniska verken ta vår del av ansvaret. Det är en utmaning som ytterligare sätter vår innovativa förmåga på prov. Med visionen vill vi också väcka nyfikenhet, skapa engagemang och hitta former för bra samarbeten med alla i vår omvärld.

Jobba hos oss

Vill du jobba eller praktisera på Tekniska verken eller är du nyfiken på hur vi är som arbetsgivare? Här hittar du inte bara aktuella lediga tjänster utan även generell information om Tekniska verken som arbetsgivare och hur det är att arbeta här.

Tekniska verken är listade bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i FöretagsBarometern 2013.

Skola, student och studiebesök

Här hittar du information för grundskola och för unviersitetsstuderande och även information om studiebesök.

Pressrum

I pressrummet hittar du nyheter, pressmeddelanden, pressbilder, logotyper och mycket mera.

Frågor & svar