Ska du gräva? Beställ alltid ledningsanvisning El, bredband, vatten, avlopp och fjärrvärme

Innan du planerar att börja gräva är det alltid viktigt att ta reda på om det finns några ledningar i marken. I de flesta fall är det helt kostnadsfritt att begära ledningsanvisning. Det gäller både företag och privatpersoner i tätort och på landsbygd.

Beställ ledningsanvisning på www.ledningskollen.se

Tekniska verken är med i Ledningskollen, en webbtjänst där du som planerar att gräva kan få besked om vår infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) som finns nedgrävd på den aktuella platsen. Genom Ledningskollen når du alla anslutna ledningsägare direkt via en kontakt.

I Ledningskollen beställer du bland annat en arbetsritning över planerade schaktarbeten och det är viktigt att det tydligt framgår på ritningen var schaktarbetena planeras.

Beställ ledningsanvisning genom Ledningskollen.

Beställ din karta med ledningsanvisningar minst fem arbetsdagar innan du ska gräva för att vara säker på att få den i tid, vid större projekteringsarbeten krävs sju arbetsdagar.

Om du gräver av en ledning kan det bli mycket dyrt för dig.
Den som grävskadar en ledning får oftast stå för reparationskostnaden.
Läs mer om Skadade ledningar

Ledningsutsättning vid större arbeten

Om våra ledningar saknar inmätning eller vid komplicerad  infrastruktur, främst gällande elledningar, kan vi avgöra om det krävs att en så kallad utsättning görs på plats. Det innebär att vi markerar på marken var ledningarna går. Du som beställare av ledningsanvisning blir kontaktad då en utsättning krävs.

Beställaren bör närvara vid större projekteringsarbeten för att definiera inom vilket område eventuell utsättning ska ske.

Tekniska verken behöver fem dagar på sig att planera för utsättning, så tänk på att beställa din ledningsanvisning i tid i Ledningskollen.

Leveranstid

Beställ din karta med ledningsanvisningar minst tre dagar innan du ska gräva för att vara säker på att få den i tid.

Att tänka på:

Frågor & svar