Fakturan

Fakturaintervall

Är du villakund får du en faktura varje månad. Är du lägenhetskund får du som standard en faktura var tredje månad. Du kan själv välja att istället få en faktura varje månad. Anmäl det till kundservice på telefon 0771-25 26 27 eller mejla till kundservice@tekniskaverken.se.

Hos oss betalar du ingen fakturaavgift.

Avläsningar

Vi läser av elmätarna varje månadsskifte via fjärravläsning. På din faktura ser du det avlästa mätvärdet från månadens sista dag. Du blir fakturerad för de kilowattimmar som du har förbrukat under aktuell period.

Vattenmätarna är som regel inte fjärravlästa. Mätarställningen vid periodens slut och förbrukningen som vi debiterar är beräknad. Beräkningen baseras på aktuell beräknad årsförbrukning.

Fjärrvärmemätarna har tidigare inte varit fjärravlästa, men håller på att bytas ut mot fjärravlästa mätare. 2015 beräknas alla kunder/anläggningar ha fjärravlästa fjärrvärmemätare. De som har en fjärravläst mätare får en faktura på den faktiska förbrukningen för aktuell period. Om du inte har en fjärravläst mätare får du en beräknad faktura för fjärrvärme. Beräkningen baseras på aktuell beräknad årsförbrukning.

Ta för vana att jämföra de beräknade mätarställningarna på fakturan med dina verkliga mätarställningar. Är du nyinflyttad kan din förbrukning skilja sig från våra beräkningar.

Du kan själv lämna dina mätarställningar till oss på genom att logga in på Mina Sidor eller genom att ringa kundservice på 0771-25 26 27. Läser du av och rapporterar dina mätarställningar till oss någon av de tre sista dagarna i månaden får du en faktura som baseras helt på dina avlästa värden. Lämnar du mätarställning t ex den 15:e beräknas förbrukningen fram till månadens sista dag.

En gång om året skickar vi ett avläsningskort och vart tredje år kommer vi hem till dig och läser av din vatten- och/eller fjärrvärmemätare.

Om du tidigare fått beräknade fakturor och vi får in en avläsning görs en avstämningsfaktura. På den specificeras hur mycket du förbrukat sedan föregående avläsning, och hur mycket du ska betala. Vi gör ett avdrag för den summa som du redan betalat in. Om du betalat in för lite pengar får du betala summan som återstår på avstämnings-fakturan. Om du betalat in för mycket pengar får du tillbaka dem.

Frågor & svar