Så här kan du minska dina fjärrvärmekostnader

Energianvändningen påverkas av många faktorer som till exempel husets ålder, isolering, inomhustemperatur och dina energivanor. Här finner du några tips på hur du kan minska dina värmekostnader.

Justera in värmesystemet

Med jämna mellanrum är det bra att se till att värmesystemet är rätt injusterat. När förändringar görs i ditt hus som påverkar energi och  ventilation är det viktigt att du justerar in värmesystemet så att alla delar av huset får önskad temperatur. Detta gör att övertemperaturer undviks och du får en jämnare värme i huset.

Sänk inomhustemperaturen

Om värmesystemet är väl injusterat och temperaturen är jämn i hela huset, är det lättare att sänka temperaturen. Varje grads sänkning av temperaturen medför cirka 5 procent i energibesparing.

Energitjänster

Vi erbjuder dig som kund ett antal tjänster som kan hjälpa dig att minska din energianvändning. Några av de tjänster vi kan erbjuda är: statistik, informationsbesök, energibesiktning och servicebesök.

Här kan du läsa mer om våra energitjänster.

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning