Fjärravläsning - för en enklare faktura

Vi arbetar med att byta ut alla fjärrvärmemätare till fjärravlästa mätare. Arbetet kommer att pågå fram till och med 2015. När den nya mätaren tas i drift kommer den att avläsas automatiskt vilket innebär att:

  • Du betalar för den energi du verkligen förbrukat. Inga mer beräknade fakturor.
     
  •  På Mina Sidor får du tillgång till bättre statistik och därmed får du en helt annan överblick på din förbrukning vilket kan ge dig möjlighet att spara energi.
     
  • Du behöver inte läsa av din mätare och lämna mätarställning, det sker med automatik varje månad.

Så här går bytet till

Arbetet kommer att utföras av en entreprenör till Tekniska verken och kommer att genomföras under ordinarie arbetstid, klockan 07.00-16.00. Bytet innebär ett avbrott i värmeleveransen som varar cirka 30 minuter, den totala arbetstiden beräknas till cirka två timmar. Bytet kan även medföra ett kortare strömavbrott. Eftersom din mätare sitter inne i bostaden kommer vi att skicka ett meddelande cirka en vecka i förväg med angiven tid för arbetet, så du ska ha möjlighet att planera vårt tillträde till mätaren. Du kommer att kunna boka om tiden om den inte passar.

Tack för att du hjälper oss lämna fritt tillträde

Det är viktigt att du lämnar oss fritt tillträde till mätaren. Det innebär att det till exempel inte får finnas skåp, redskap, kartonger, klädhängare eller annat i vägen som hindrar oss från att utföra arbetet. Det fria utrymmet framför mätaren ska vara minst 80 centimeter. I samband med mätarbytet kommer även en antenn och en så kallad normkapsling att installeras vilket innebär att vi behöver ett litet utrymme för detta på väggen i närheten.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta  vår Kundservice, 0771-25 26 27. Du kan också skicka e-post till kundservice@tekniskaverken.se

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning