Tips om hur du sköter din fjärrvärmecentral - informationsbesök

Fjärrvärme är enkelt och centralen är lättskött, men det är ändå värdefullt att veta hur den ska ställas in för att uppnå energihushållning och värmekomfort.

Har du nyligen köpt ett hus som har fjärrvärme som uppvärmning? Då är det en god idé att boka ett informationsbesök. Ett sådant besök ingår när du installerar fjärrvärme, byter fjärrvärmecentral, tecknar avtal om fjärrvärmeservice eller flyttar till ett hus som har fjärrvärme.

Vid besöket får du en genomgång av din fjärrvärmecentral tillsammans med en av våra säljare. Du får tips om hur du ska sköta fjärrvärmecentralen och vilka inställningar som du bör kontrollera emellanåt. Tillsammans går vi igenom:

  • Fjärrvärmecentralens olika komponenter
  • Inställning av önskad inomhustemperatur
  • Inställning av önskad varmvattentemperatur
  • Hur du läser av din energiförbrukning
  • Vad du kan göra för inställningar om huset är för varmt eller kallt
  • Hur du luftar elementen 

Välkommen att kontakta en säljare för att boka en tid för informationsbesök.

Misstänker du fel på din fjärrvärmecentral, kan du kontakta våra servicetekniker för felavhjälpning.

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning