Vid serviceavtal ingår:

Informationsbesök – Bli bekant med din fjärrvärmecentral
När du tecknar Fjärrvärmeservice ingår ett besök av en av våra rådgivare som går igenom hur fjärrvärmecentralen ska skötas och vilka inställningar som du bör kontrollera emellanåt.

Servicebesök – Regelbunden kontroll håller tekniken i form
Vart tredje år får du ett servicebesök där vår drifttekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din anläggning. När det är klart får du ett serviceprotokoll och vid behov förslag på åtgärder. Enklare åtgärder utförs direkt utan kostnad. Då ingår även materialkostnad upp till 300 kronor. Vid större arbeten får du en offert.

Felavhjälpning med rabatt
Vid fel på din anläggning kontaktar du oss och vår jourservice har öppet dygnet runt. Akuta fel åtgärdas snarast möjligt och övriga fel normalt inom två arbetsdagar. Med Fjärrvärmeservice får du 50 % rabatt på en felavhjälpning per år. Därutöver betalar du enligt vår prislista.

Rabatt på material
Vid större servicearbeten och felavhjälpning får du 20 % rabatt på ordinarie priser för reparationsmaterial.

Förbrukningsstatistik – Håll koll på energiförbrukningen
På Mina Sidor har du alltid tillgång till statistik för din förbrukning av fjärrvärme. Har du inte tillgång till Internet kan du ringa vår Kundservice och få statistiken per post.

Goda råd är alltid kostnadsfria
Du kan som alltid ringa till oss under dagtid om du har några frågor om din fjärrvärmeanläggning.

Du får allt för 59 kr per månad.

Så här kontaktar du oss vid fel:
Under kontorstid ringer du Kundservice på telefon 0771-25 26 27 som tar emot felanmälan och hjälper dig att få kontakt med servicepersonal.
Vid felanmälan efter kontorstid ringer du 013-20 80 20 (dygnet runt) utom om du bor i Katrineholm, då ringer du 0150-579 00.

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning