Frågor och svar

Jag har köpt ett hus med fjärrvärme och jag undrar hur fjärrvärmecentralen fungerar?

Kontakta en fjärrvärmesäljare och boka en tid för informationsbesök. Säljaren går igenom hur centralen fungerar och besöket är kostnadsfritt.

Hur gör jag för att sänka temperaturen på mitt varmvatten i kökskranen?

Ta fram din bruksanvisning på din fjärrvärmecentral. Där kan du enkelt läsa dig till hur du ändrar temperaturen på vattnet. Om du saknar en bruksanvisning - kontakta en fjärrvärmesäljare så hjälper vi dig.

Mina element är kalla. Vad gör jag?

Kontrollera om du har varmvatten. Om du har varmvatten fungerar fjärrvärmen men det kan vara fel på din fjärrvärmecentral. Det kan vara för dåligt tryck i värmesystemet.

Det kan vara så att cirkulationspumpen har fastnat. Det upptäcker du enklast genom att känna på pumpen, är den varm så att du inte kan hålla i den sitter den fast.

Ta fram din bruksanvisning på din fjärrvärmecentral. Där kan du enkelt läsa dig till hur du ändrar trycket. Om du saknar en bruksanvisning - kontakta en fjärrvärmesäljare så hjälper vi dig.

Jag har varken varmvatten eller värme i huset, vad ska göra?

Kontrollera om vi har något driftavbrott. Finns det ingen information om driftavbrott kontakta oss.

Var vänder jag mig vid fel på min fjärrvärmecentral?

På dagtid kontaktar du kundservice. Om det är akuta fel som inträffar efter kontorstid finns vår driftcentral som har öppet dygnet runt.

Jag behöver hjälp med inställningarna på min fjärrvärmecentral, vem kan hjälpa mig?

Kontakta en fjärrvärmesäljare och boka tid för ett informationsbesök.

Kan Tekniska verken utföra service på min fjärrvärmecentral?

Ja. Antingen kan du teckna Fjärrvärmeservice för 59 kr/månad och då ingår ett servicebesök vart tredje år eller så kan du beställa tid för ett servicebesök mot en kostnad på 1 100 kr.

Det droppar vatten från min fjärrvärmecentral. Vad ska jag göra?

Först måste du lokalisera läckaget. Om läckaget kommer från fjärrvärmecentralen är du som ägare till centralen ansvarig för att åtgärda felet. När det droppar vatten kan det vara en säkerhetsventil som behöver bytas ut. Din fjärrvärmesäljare kan ge dig information om garantiåtagande, serviceavtal och priser på felavhjälpning.

Det läcker mycket vatten inne vid min fjärrvärmecentral. Hur stänger jag av vattnet?

Det finns tre kranar på centralen som du kan stänga av om det läcker mycket vatten. Kranarna är märkta: tillopp, retur samt inkommande kallvatten som oftast sitter vid mätare.

Varför grönt vatten?

I Linköpings tätort, Kisa och Åtvidaberg är fjärrvärmevattnet grönt. Det är ett ofarligt färgämne som heter Pyranin och används i fjärrvärmesystem för att upptäcka eventuella läckor. Färgämnet färgar inte av sig och är dessutom livsmedelsklassat. Om du har grönt vatten som läcker ut bör du lokalisera läckan och höra av dig till oss.

Det läcker kallvatten ute på min tomt, vem ska jag kontakta?

Om du har kallvattenläckage ska du kontakta vår Vattenavdelning.

Det läcker vatten från ett element, vad ska jag göra?

Stäng av pumpen på fjärrvärmecentralen och kontakta sedan en rörmokare.

Displayen på min mätare är svart, vad ska jag göra?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig. Förmodligen måste vi byta ut din mätare.

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning

Kontakta mig vid frågor om byte av din fjärrvärmecentral

Ulla Skogh

013-20 90 31