Priser och avtalsvillkor - företag

Tekniska verken har fjärrvärme på 7 olika orter. På sidan Prislistor förbrukning väljer du din ort för rätt prislista. Priset på fjärrvärmen påverkas av en rad faktorer såsom bränslepriser, räntor, underhåll och driftskostnader. Varje år ser vi över våra omkostnader och justerar priset till dig därefter.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning