Grundläggande antaganden

Av de antaganden och värderingar vi gjort är dessa de viktigaste och de som ger störst genomslag i vår klimatuppföljning.

  • Alla CO2-utsläpp från elproduktion och elanvändning påverkar den dyraste produktionen i drift i det framtida nordeuropeiska elsystemet, ofta gaskondenskraftverk.
  • Följden av att kunder är anslutna till fjärrvärme och/eller fjärrkyla att CO2-utsläpp från kundernas egna värme- och kylanläggningar uteblir.
  • Energiåtervinning av avfall minskar i ett globalt perspektiv deponering och därmed utsläpp av deponigas.
  • Att biogas alltid ersätter petroleumprodukter.
Frågor & svar