Klimat

Vad menas med energisystem? Hur kan vi påstå att vi minskar de globala klimatgasutsläppen? Hur kan mitt val av lampor vara olika klimatpåverkande beroende på vilket uppvärmningssystem jag har? Är det bra för klimatet att elda avfall? Det är komplicerade frågor att besvara. Använd vår modell där vi förklarar vår syn på hur allt hänger ihop. Välkommen in!

Frågor & svar