Kort om Tekniska verken Katrineholm

Vi levererar fjärrvärme och el. På Vika Återvinningscentral tar vi hand om ditt sorterade avfall. Utsikt ansvarar för elnätet och levererar snabb datakommunikation via stadsnätet. Och via Bixia kan du teckna förmånliga avtal för el och telefoni.