För dig som bor i villa

Vi på Tekniska verken har ett stort utbud av tjänster för sig som bor i villa.

På Mina Sidor kan du följa din användning av el, vatten, avfall, fjärrvärme och fjärrkyla. Du kan se dina fakturor, göra flyttanmälan och skapa eller följa de ärenden du har hos oss.  Du kan även registrera de mätare som ännu inte avläses automatiskt.

Avfall och återvinning

Sophämtning sker var 14:e dag, du kan se när på Mina Sidor.

Fjärrvärme

Har du nyligen köpt ett hus som har fjärrvärme som uppvärmning eller behöver du friska upp kunskaperna om hur din anläggning fungerar?

Då är det en god idé att boka ett informationsbesök. Ett sådant besök ingår även när du installerar fjärrvärme, byter fjärrvärmecentral eller tecknar avtal om fjärrvärmeservice.

Vatten och avlopp

I Linköpings kommun är det Tekniska verken som förser dig med vatten. Bor du utanför vårt verksamhetsområde och är intresserad av en anslutning är du välkommen att kontakta oss så undersöker vi om det är möjligt att kunna erbjuda din fastighet en anslutning.

El

I Linköping och Katrineholm är det Tekniska verken som äger och driver elnätet. Vi har hög driftsäkerhet i elnätet eftersom det till stor del är förlagt till jordkabel.

I Sverige är elmarknaden avreglerad, det innebär att du fritt kan välja leverantör. I Linköping och Katrineholm är det Bixia som är  leverantör om du inte aktivt väljer något annat bolag.

Bredband

Utsikt Bredband AB äger, driver och utvecklar bredbandsnät i regionen. Genom vår regionala närvaro skapar vi utrymme för lokalt fokus och hög tillgänglighet. I vårt nät erbjuder många olika leverantörer sina tjänster för Internet, tv och telefoni - något som ger en stor valfrihet för dig som kund.

Övrigt

Nedan finner du fler länkar som kan vara till hjälp för dig som bor i villa.

Frågor & svar