För dig som vill bli kund

Välkommen till Tekniska verken, nedan finner du de tjänster vi kan erbjuda dig som kund hos oss.

Flyttanmälan

Genom att göra en flyttanmälan har du möjlighet att teckna avtal för el, vatten, avfall, bredband och fjärrvärme.

Som kund hos Tekniska verken har du tillgång till Mina Sidor. Där kan du följa din användning av el, vatten, avfall, fjärrvärme och fjärrkyla. Du kan se dina fakturor, göra flyttanmälan och skapa eller följa de ärenden du har hos oss.

Avfall

I Linköpings kommun är det Tekniska verken som har hand om hushållsavfall och återvinningscentraler.

Sophämtning sker var 14:e dag, du kan se när på Mina sidor.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en uppvärmningsform som har den trevliga egenskapen att den är bra ur många perspektiv. Den är enkel för dig som kund, den har låg miljöpåverkan och den är prisvärd.

Fjärrvärme produceras i huvudsak av resurser som annars skulle ha gått förlorade.

Vatten och avlopp

I Linköpings kommun är det Tekniska verken som förser dig med vatten. Bor du utanför vårt verksamhetsområde och är intresserad av en anslutning är du välkommen att kontakta oss så undersöker vi om det är möjligt att kunna erbjuda din fastighet en anslutning.

El

I Linköping och Katrineholm är det Tekniska verken som äger och driver elnätet. Vi har hög driftsäkerhet i elnätet eftersom det till stor del är förlagt till jordkabel.

I Sverige är elmarknaden avreglerad, det innebär att du fritt kan välja elleverantör. I Linköping och Katrineholm får du din el av Bixia om du inte aktivt väljer något annat bolag.

Belysning

Tekniska verken sköter på uppdrag av Linköpings kommun större delen av den offentliga belysningen i Linköping.

Bredband

Utsikt Bredband AB ägs bland annat av Tekniska verken. Via Utsikt Bredbands nät får du tillgång till Internet, tv och telefoni via en och samma fiberanslutning. Hos oss konkurrerar flera leverantörer om dig som kund för tjänsterna Internet, tv och telefoni och du har alla möjligheter att hitta fördelaktiga erbjudanden. Du väljer själv den leverantör och tjänst som passar ditt behov allra bäst.

Biogas

Biogas är ett av världens renaste fordonsbränslen och ett verkligt alternativ idag.

Kundservice

Tekniska verkens kundservice når du enklast via telefon eller mail. Välkommen!

Frågor & svar