För dig som vill bli företagskund

Som företagare är det viktigt att tänka på både kostander och miljö. Vår drivkraft på Tekniska verken är att göra din vardag och din verksamhet enklare. Nedan finner du de tjänster vi kan erbjuda dig som företagare, vare sig det handlar om stora eller små företag.

Avfall och återvinning

Vårt kompetensområde är brett och vi tar hand om alla typer av avfall och återvinningsmaterial. Tillsammans med dig skräddarsyr vi en helhetslösning till ditt företag.

Fjärrvärme

Att använda fjärrvärme är både tryggt, ekonomiskt och smidigt. Dessutom gör du miljön en tjänst.

Vet du om att fjärrvärme kan användas till mer än bara uppvärmning av fastigheter och varmvatten? Till exempel i vissa processer eller för att hålla platser is- och snöfria.

Fjärrkyla

Ökad efterfrågan på komfortkyla och strängare miljökrav gör fjärrkyla till ett självklart alternativ för ett anpassat inomhusklimat.

Vatten och avlopp

Kommunala avloppsreningsverk ä byggda för att i första han ta emot och rena hushållsspillvatten. Reningsverk kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om de inte skiljer sig allt för mycket från hushållsspillvatten.

El

För att du ska kunna få tillgång till el behöver du en anslutning till elnätet.

Om du har några frågor om nyanslutning till elnätet är du välkommen att kontakta kundservice på Tekniska verken.

Belysning

Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan förbättra upplevelsen av utomhusmiljön samtidigt som energianvändningen kan minska. Vi kan ordna allt vad gäller din belysningsanläggning - från kontinuerliga lampbyten till kvalificerade helhetslösningar med god ljusdesign. Vi kan hjälpa dig hela vägen från idé till installation.

Bredband

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för kommunikation, utifrån de förutsättningar och behov som finns. Via vårt bredbandsnät får du tillgång till en omfattande regional marknad för företagets tjänster.

Biogas

Nu är det enkelt att göra en stor insats för miljön. Byt till biogasbil och minska din miljöpåverkan. Det finns allt ifrån små personbilar till fyrhjulsdrivna och lastbilar.

Frågor & svar