För dig som är fastighetsägare

Här har vi samlat information till dig som är fastighetsägare eller representerar en bostadsrättsförening.

Avfall och återvinning

Som fastighetsägare kan du göra en god insats för miljön genom att erbjuda dina boende bra källsortering, något som även höjer servicenivån.

Fjärrvärme

Alla rörinstallatörer som ska installera- eller ändra i en fjärrvärmeanläggning måste anmäla det till Tekniska verken. Det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att installation och/eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen sker enligt branschens gällande regler.

Fjärrkyla

Ökad efterfrågan på komfortkyla och strängare miljökrav gör fjärrkyla till ett självklart alternativ för ett anpassat inomhusklimat.

Belysning

Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan förbättra upplevelsen av utomhusmiljön samtidigt som energianvändningen kan minska. Vi kan ordna allt vad gäller din belysningsanläggning - från kontinuerliga lampbyten till kvalificerade helhetslösningar med god ljusdesign. Vi kan hjälpa dig hela vägen från idé till installation.

Vatten och avlopp

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Ligger din fastighet utanför vårt verksamhetsområde och är intresserad av en anslutning är du välkommen att ta kontakt med oss för att skicka in en ansökan.

El

För att du ska kunna få tillgång till el behöver du en anslutning till elnätet.

Om du har några frågor om nyanslutning till elnätet är du välkommen att kontakta kundservice på Tekniska verken.

I Sverige är elmarknaden avreglerad, det innebär att du fritt kan välja leverantör. I Linköping och Katrineholm är det Bixia som leverantör om du inte aktivt väljer något annat bolag.

Bredband

Idag ställs höga krav på utbudet av bredbandstjänster.  Vi erbjuder er snabbhet, säkerhet och stor valfrihet. Ett erbjudande som de boende kommer att se som mycket attraktivt.

Utöver bredbandstjänsterna Internet, tv och telefoni, kan även andra tjänster möjliggöras, som till exempel kameraövervakning, larm, porttelefon och fjärrövervakning av ventilation.

Frågor & svar