Om fjärrvärme

Fjärrvärme är en uppvärmningsform som har den trevliga egenskapen att den är bra ur många perspektiv. Den är enkel för dig som kund, den har låg miljöpåverkan och den är prisvärd. Antagligen är det därför det är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Hälften av alla byggnader värms av fjärrvärme. I Linköping är andelen fastigheter med fjärrvärme 90 procent.

Att värma sitt hus med fjärrvärme kräver inte mycket engagemang av dig. Värmen kommer i rör i marken, växlas över till värmesystemet inne i huset och tar hand om både uppvärmning av huset och varmvattnet. Oavsett hur kallt det är ute och oavsett hur mycket varmvatten det går åt. Tekniken är väl beprövad och fjärrvärmecentralen har lång livslängd. Med få avbrott i leveranserna är fjärrvärme en enkel och trygg källa till värme.

Fjärrvärme är på många orter det billigaste sättet att värma sitt hus. Tekniska verken är ett kommunägt bolag som har som uppdrag att hålla fjärrvärmepriset under riksgenomsnittet. I Linköping är fjärrvärme det billigaste uppvärmningsalternativet enligt Energimarknadsinspektionens undersökning Uppvärmning i Sverige 2012.

Svensk fjärrvärme har tagit fram en film "Lilla filmen om fjärrvärme" som du kan titta på nedan.

Värmerapporten

Värmerapporten är en årlig rapport om värme i allmänhet och fjärrvärme i synnerhet. Rapporten förklarar fjärrvärmens roll i samhället, hur den fungerar, hur den bidrar till att minska miljöpåverkan och hur omvärlden ser på fjärrvärmen. Här får du också tips på hur du kan leva ”värmesmart” och vi har ett extra fokus på hur fjärrvärmen utvecklas i framtiden.

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning

Frågor & svar