Om fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart uppvärmningsalternativ för dig som tycker att saker bara ska funka utan att du behöver göra något. Det är enkelt, tryggt, bekvämt och dessutom resurseffektivt både för dig och miljön.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Att det är så efterfrågat har till stor del att göra med att det är så enkelt och bekvämt. Att värma ditt hus med fjärrvärme kräver inte mycket engagemang.

Värmen kommer från ett centralt värmeverk genom ledningar i marken och tar hand om både uppvärmning av huset och vattnet. Oavsett hur kallt det är ute och oavsett hur mycket varmvatten det går åt, har du alltid tillgång till värme och varmt vatten. Det som behövs för att kunna installera fjärrvärme är ett vattenburet system samt möjligheten att ansluta ditt hus till fjärrvärmenätet.

Fjärrvärme är även ett väldigt resurseffektivt alternativ. Dels är det prisvärt och står sig bra i konkurrensen med till exempel el- och oljepriser. Dels återanvänds resurser på ett effektivt sätt eftersom den största delen av fjärrvärmen produceras av sådant som annars skulle ha gått förlorade – till exempel avfall, spillvärme och rester från skogsindustrin.

Mer information om hur fjärrvärme fungerar och hur du gör för att bli fjärrvärmekund, hittar du i menyn till vänster.

Värmerapporten

Vill du veta mer om fjärrvärme? Värmerapporten är en årlig rapport om värme i allmänhet och fjärrvärme i synnerhet. Rapporten förklarar fjärrvärmens roll i samhället, hur den fungerar, hur den bidrar till att minska miljöpåverkan, hur omvärlden ser på fjärrvärmen och hur fjärrvärmen utvecklas i framtiden.

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning

Frågor & svar