Vår fjärrkylaproduktion

I Linköping produceras den största delen av fjärrkylan med fjärrvärmedriven absorptionskyla, en väl beprövad teknik med vatten som köldmedium och litiumbromid som absorbent. Absorptionsprocessen baseras på samma princip som alla kylprocesser, det vill säga att köldmediet förångas under lågt tryck och vid låg temperatur. Kylan produceras i centrala anläggningar och distribueras med kallt vatten via rörnät till kundens fastighet.

Vintertid när uteluften är kall används även frikyla. Man utnyttjar helt enkelt den kyla som finns i uteluften för att kyla vattnet i kyltorn. Kylan förs sedan över till fjärrkylenätet via värmeväxlare. När behovet av kyla är som allra störst (varma dagar sommartid) går eldrivna kylmaskiner in och stöttar absorptionskylmaskinerna.

Klimatpåverkan och produktionsmix Fjärrkyla

Linköping 2014

Den el som används till kylproduktion täcks av ursprungsgarantier från förnybara energikällor. Sommartid utnyttjas spillvärme från fjärrvärmeproduktionen för att göra kyla.

Emission av växthusgaser
1,2 g CO2/kWh

Laddar diagram...

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning

Frågor & svar