Ett växande nät för bättre inomhusklimat

Tekniska verken kan idag erbjuda fjärrkyla till många företag och fastighetsägare i Linköping. Det finns två nät med fjärrkyla; det ena täcker de centrala delarna, sjukhusområdet och garnisonsområdet. Det andra täcker universitetsområdet och Mjärdevi. Båda näten byggs ut kontinuerligt.

Våra kunder är såväl stora som små företag, fastighetsägare, hotell och affärer . Exempel på kunder är universitetet och sjukhuset, andra är t ex Stångåstaden, Lindsténs fastigheter och Gränden.

Om du är intresserad av fjärrkyla till din fastighet, kontakta oss så ser vi över möjligheterna att erbjuda dig tjänsten.

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning