Ett växande nät för bättre inomhusklimat

Tekniska verken kan idag erbjuda fjärrkyla till många företag och fastighetsägare i Linköping. Det finns två nät med fjärrkyla: ett som täcker de centrala delarna, sjukhusområdet och garnisonsområdet. Det andra täcker universitetsområdet och Mjärdevi. Båda näten byggs ut kontinuerligt.

Våra kunder är såväl stora som små företag, fastighetsägare, hotell och affärer . Exempel på kunder är Linköpings universitet och Universitetssjukhuset, andra är till exempel Stångåstaden, Lindsténs fastigheter och Gränden.

Fjärrkyla erbjuds i första hand till kunder inom nuvarande fjärrkylenät. Men även kunder utanför nuvarande nät kan erbjudas fjärrkyla om förutsättningarna är de rätta.

Kontakta oss om du är intresserad av fjärrkyla till din fastighet så ser vi över möjligheterna att erbjuda dig tjänsten.

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning

Frågor & svar