Frågor och svar

Kan jag få fjärrkyla till min fastighet?

Fjärrkyla erbjuds i första hand till kunder inom nuvarande fjärrkylenät, se karta under Här finns fjärrkyla. Men även kunder utanför nuvarande nät kan erbjudas fjärrkyla om förutsättningarna är de rätta. Kontakta oss gärna för en diskussion, se Kontakt

Vem är fjärrkylan till för?

Fjärrkylan riktar sig till större förbrukare, som kontor, industrier, affärer och större fastigheter. Att producera fjärrkyla till villor är idag inte möjligt.

Vad kostar fjärrkyla?

Kostnaden för att installera och få fjärrkyla skiljer beroende på läge, fastighet o s v. Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsförslag för just din fastighet.

Kan man använda fjärrvärmenätet för att distribuera kyla?

Nej. Även om behovet av uppvärmning minskar under den varma årstiden behöver vi fortfarande varmvatten. Det går därför inte att leverera fjärrvärme och fjärrkyla i samma rörnät.

Är kylförlusterna stora i nätet?

Nej, rören är väl isolerade och grävs ned i marken på 0,6-1 meters djup. Skillnaden i temperaturen på vattnet i rören (7-10 grader) och temperaturen i den omgivande marken är inte så stor, därför blir övergången av kyla från rör till mark liten.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?

Energitjänster

Med hjälp av våra Energitjänster kan du optimera din energiförbrukning