Miljöteknik på export

Sverige i allmänhet och Tekniska verken i synnerhet betraktas av många som världsledande inom avfallsförbränning. Baserat på denna kompetens och erfarenhet bildades Usitall med uppdraget att exportera svensk miljöteknik på en internationell marknad.

Usitall är världens första oberoende utvecklare av avfallsförbränningsprojekt. Affärsidén är att etablera attraktiva avfallsförbränningsprojekt på kommersiellt goda grunder baserat på modern och välbeprövad teknik i Central- och Östeuropa. Därmed bidrar Tekniska verken till att skapa hållbara städer i Europa genom att nyttja deras lokala avfall som en förnyelsebar energikälla, samtidigt som de kan producera prisvärd värme och el.

Frågor & svar