Energitjänster

Vår drivkraft är att göra din vardag och din verksamhet enklare – och med våra energitjänster dessutom resurseffektivare och klimatsmartare. Det tjänar både du, vi och hela jorden på!

Hållbara lösningar för ett klimat i balans – det är kärnan i Tekniska verkens framtidsvision. Detta innefattar att bygga en klimatsmart infrastruktur och utveckla flexibla energilösningar. Ett exempel är vår strävan att fasa ut användningen av fossila bränslen till förmån för biobränslen och avfall som energikällor. För att möta den ökande konkurrensen om dessa resurser arbetar vi parallellt med att utveckla andra källor, som vatten, vind och sol, för hållbar energiförsörjning.

En hållbar framtid bygger också på vår samlade förmåga att utnyttja energiresurserna så effektivt som möjligt. Vi tar vår del av ansvaret och erbjuder dig som är vår kund ett brett utbud av energitjänster – från enklare rådgivning till kvalificerade insatser för energieffektivisering.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar