Avbrottsersättning och skadestånd

Elnätet i Linköping och Katrineholm är väl underhållet och avbrotten är få och korta. Genom att våra montörer finns nära dig och hittar i elnätet kan vi snabbt ha reparationsresurser på plats.

Trots att elnätet är av god standard kan det givetvis hända att du som kund drabbas av längre eller kortare strömavbrott. I dessa fall kan du vara berättigad till avbrottsersättning eller skadestånd.

Avbrottsersättning

I ellagen finns bestämmelser som innebär att du som kund under vissa förutsättningar har rätt till ersättning för strömavbrott som varar längre än 12 timmar. Denna ersättning ska inte jämföras med det skadestånd som du som kund kan ha rätt till om du lidit skador av strömavbrottet. Avbrottsersättningen fungerar istället som en ersättning för den uteblivna elöverföringen. Du kan läsa mer om avbrottsersättning här.

Skadestånd

I vissa fall kan Tekniska verken bli skadeståndsskyldigt om det i samband med ett strömavbrott skulle uppstå skador hos dig som kund. Rätten till skadestånd är inte beroende av strömavbrottets längd utan av avbrottets orsak. För att få rätt till skadestånd krävs att du som kund kan påvisa de skador du lidit av strömavbrottet. Vi behandlar varje skadeståndsärende individuellt efter skriftlig anmälan. Du kan läsa mer om skadestånd här.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar