Så fungerar elmarknaden

Sedan 1996 är elmarknaden i Sverige avreglerad. Det innebär att du kan köpa el från vilket elhandelsföretag du vill – marknaden är fri. Elnätsmarknaden är däremot fortfarande ett monopol som regleras av staten – av praktiska skäl finns bara ett elnätsföretag som distribuerar elen du köpt från ditt elhandelsföretag hem till dig.

Elnät

Elnätsföretagen ansvarar för den infrastruktur, dvs ledningar och kablar, som behövs för att distribuera elen hem till dig. Det skulle bli väldigt kostsamt och rörigt om de olika elnätsföretagen skulle dra egna ledningar hem till kunder spridda över hela landet. Därför har riksdagen beslutat att elnätsföretagen ska ha ensamrätt på eldistributionen inom det område där det aktuella elnätet finns. För att få elen distribuerad hem till dig betalar du en elnätsavgift, det som kallas "elöverföring" på din faktura.

Elhandel

Den nordiska elbörsen NordPool är den gemensamma handelsplatsen för el i Norden. Här säljer elproducenterna sin el till elhandelsföretagen. Priset på börsen styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga aktiebörsen. Elhandelsföretagen säljer sedan elen vidare till konsumenten. Du köper el av ett elhandelsföretag genom att teckna ett elhandelsavtal. I avtalet kan du oftast välja om du vill ha fast eller rörligt elpris och därigenom påverka dina elkostnader. Kontakta ditt elhandelsföretag för mer information om priser och avtal.

Skatter och avgifter

En stor del av dina elkostnader består av skatter. Dessutom tillkommer en rad andra avgifter till staten och andra myndigheter. För att gynna utbyggnaden av elproduktion från miljövänliga energikällor betalar du en elcertifikatavgift. Denna avgift tas ut av ditt elhandelsföretag och kan därmed variera. Dessutom tillkommer avgifter till elsäkerhetsverket som används för att bekosta deras verksamhet. Till din totala kostnad för el tillkommer moms - alltså även på skatter och myndighetsavgifter.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar