Elens väg hem till dig

Eftersom el inte kan lagras, skickas den ut i kraftledningarna i samma ögonblick som den produceras. I Sverige finns idag omkring 62 000 mil elledningar, vilket motsvarar 15,5 varv runt jorden!

Stamnät

Stamnät kallas det elnät som täcker hela Sverige. Stamnätet transporterar elen från till exempel vattenkraftverk vidare ut i landet. I de stora kraftledningarna är spänningen 400 000 volt.

Regionnät

Via mottagningsstationer sänks spänningen och fördelas vidare ut i regionnätet till vissa större industrier, som förbrukar mycket el. Regionnätet är mer förgrenat än stamnätet.

Lokalnät

Till sist tar de lokala elnäten vid och skickar elen via nätstationer till mindre industrier, hushåll och andra som behöver el. Spänningen är nu bara 230 volt, vilket är vad du har i ditt eluttag. I större delen av Linköpings kommun är det Tekniska verken Linköping Nät AB som ansvarar för lokalnätet och i huvuddelen av Katrineholms kommun är det Tekniska verken Katrineholm Nät AB.

Visste du att...

  • En gigawattimme (GWh) motsvarar en miljon kilowattimmar. En kilowattimme är den energi som går åt för att värma en kokplatta under en timme.
  • Strömavbrott är sällsynta i Linköping och Katrineholm. I genomsnitt har våra kunder strömavbrott mindre än 30 minuter per år.
  • Våra kunder använder mest el mellan kl 7-8 på morgonen samt på kvällen mellan kl 18-19. Det är då de flesta lagar mat, har lampor tända och på andra sätt använder energi.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar