Avtal

Nya allmänna avtalsvillkor

Svensk Energi och Konsumentverket har kommit överens om nya allmänna avtalsvillkor för konsumenter gällande överföring av el. Från och med den 1 maj 2012 tillämpar Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB elbranschens nya avtalsvillkor för konsumenter NÄT 2012 K.

För näringsverksamhet gäller NÄT 2012 N och för högspänningsanläggningar NÄT 2012 H. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller från och med den 1 juni 2012.

Avtalen finns som pdf-filer nedan. Det går också bra att beställa avtalsvillkoren genom vår kundservice, e-post kundservice@tekniskaverken.se eller tel 0771-25 26 27.

Allmänna avtalsvillkor privatkunder (konsument)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument). Avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi och Konsumentverket.

Några förändringar för dig som är privatkund (konsument)

Det blir enklare och tydligare för dig som kund.

  • Bland annat finns tydlig information på vår webbplats om konsumentens rättigheter, hur du som konsument går till väga för att lämna klagomål samt vart du kan vända dig för information och tvistlösning. Du kan även kontakta kundservice för denna information.
  • De nya allmänna avtalsvillkoren tydliggör vilka uppgifter som ska finnas i skriftliga avtal mellan elnätsföretaget och konsumenten.

Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet (lågspänning)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning). De allmänna avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi.

Allmänna avtalsvillor högspänningsanläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar til elnät och överföring av el till sådana anläggningar (högspänningsanläggningar). De allmänna avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi.

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar