Om oss

Vi ser till att elen kommer hem till dig!

I större delen av Linköpings kommun och i delar av Mjölby kommun är det Tekniska verken Linköping Nät AB som äger och driver elnätet. I större delen av Katrineholms kommun och i delar av Vingåkers kommun är det Tekniska verken Katrineholm Nät AB som ansvarar för elnätet. Vi ser till att våra 90 000 kunder får tillgång till den el de köpt av sina leverantörer.

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att elnätet alltid fungerar så att du ska slippa drabbas av strömavbrott. Trots att strömavbrott är mycket sällsynta i våra nätområden satsar vi varje år stora resurser på att underhålla och förbättra elnätet. Vi har beredskap dygnet runt för att snabbt kunna avhjälpa eventuella fel.

Elnätsverksamheten är en monopolverksamhet. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaden för el och fastställer bland annat nivån på den elnätsavgift som vi tar ut av dig som kund.

Frågor & svar