Välj el från naturens krafter

Bixia är ett av Sveriges största elhandelsföretag och ägs av Tekniska verken tillsammans med flera andra energiföretag i Sverige. Den lokala förankringen är stark, med personal och kontor i flera städer.

Bixia är fristående från de tre stora elbolagen och har egen krafthandel på Nord Pool sedan 1999.

Bixia sätter miljön i fokus och ligger i absoluta toppen när det gäller att köpa in el från förnybara källor. Förutom traditionella elavtal erbjuds källmärkt, 100% förnybar el från vind och vatten, vi kan även erbjuda lösningar inom solel.

Frågor & svar