Allt för att stötta din affär i rätt riktning

Visa med nyhetsbrevsmall

Här på Stadspartner händer det mycket just nu. Under senare år har vi arbetat för att renodla vår verksamhet, bland annat genom att knoppa av och sälja ut väl valda delar. Nu går vi in i nästa fas vilket innebär att vi kan koncentrera oss på två tydliga och starka affärsområden; Infrateknik och Energi- och Driftteknik. Och jag säger fortfarande vi. För även om jag själv håller på att inta en ny roll, som affärsutvecklingschef för storkunder inom Tekniska Verken, så kommer jag att vara fortsatt delaktig tills min efterträdare är på plats.

Om vi tittar på affärsområde infrateknik så har vi en rad specialistkompetenser som efterfrågas allt mer. Jag tänker bland annat på våra kunniga medarbetare när det gäller geoteknik och den särskilda utrustning som behövs för att borra i jord och berg. Vi är också ett av de allra första företagen i Sverige som blivit ackrediterade för trycktestning av VA-ledningar.

Vårt koncept på fastighetssidan har gradvis förändrats från fastighetsskötsel till att omfatta ett helhetsansvar för energiåtgången i våra kunders fastigheter.

Idag är en fjärdedel av vår personal på fastighetssidan specialutbildade energiexperter. Det är också därför som vi byter namn på affärsområdet – från Fastighetsteknik – till Energi- och Driftteknik . Vår förskjutning mot energisektorn kommer också att öppna upp nya möjligheter för oss och våra kunder i regionen. Både nu och för framtiden.

Framtiden för Stadspartner ser både ljus och spännande ut och jag är mycket nöjd med det vi åstadkommit tillsammans under mina tre år som vd. Bli inte förvånad om våra vägar möts igen framöver. Kanske här på Stadspartner, eller kanske i min nya roll där jag kommer lotsa dig som är storkund till rätt kontakter inom Tekniska Verken. Allt för att hjälpa till att utveckla din affär på ett effektivt sätt i rätt riktning.


Stadspartner förbereder tomter för nybyggare i Linghem

I mitten av december blir ytterligare 22 villatomter i Linghem färdiga för byggnation. Stadspartner har sett till att ledningarna för vatten, avlopp, fjärrvärme och el finns på plats och nu pågår asfaltering av väg- och gångbanor. Och när det gäller dricksvattnet kan nybyggarna i Linghem vara helt lugna. Stadspartner utför alltid sina vattenledningsarbeten med licensierad personal, enligt samma krav som ställs för gasledningar.

Första etappen av Manstorp Gällstad, som området i skogskanten vid Fågelsångsvägen heter, blev klar 2007. Även då ansvarade Stadspartner för färdigställandet av de då aktuella tomterna, efter att ha vunnit en upphandling genomförd av Linköpings kommun.

- Vi uppfyllde alla kriterier som satts upp vid båda tillfällena och erbjöd dessutom det lägsta priset. Att få vara med hela vägen när ett projekt växer fram känns alltid extra roligt och i det här projektet hoppas vi på fler etapper längre fram, säger Peter Gunnarsson, arbetschef på Stadspartner.

Under utbyggnadsprojektet har Stadspartner arbetat med fyra olika beställare. Linköpings kommun som beställare av 430 m gator, Tekniska Verken division Vatten av 425 m utbyggnad för VA-ledningar, Tekniska Verken division Energi av 485 m utbyggnad för fjärrvärmeledningar och Utsikt av belysningsanläggning, elnät, telenät och stadsnät.

Garanterat täta ledningar

När det gäller arbetet med VA-ledningarna så har Stadspartner egna licensierade svetsare med kompetensen att sammanfoga ledningarna på ett säkert sätt. Stadspartner är också ackrediterade för att få kontrollera tätheten genom att provtrycka med luft – ett lagkrav som nyligen införts.

- Vi anser att lagkraven även borde skärpas när det gäller sammanfogningen. Precis som vid gasledningar borde sammanfogningen av VA-ledningar enbart få utföras av licensierad personal. En läcka skulle ju kunna innebära förorenat dricksvatten med sjukdomar som följd. Efterfrågan på vår kompetens har dock ökat vilket tyder på att medvetenheten bland beställarna ökat, avslutar Peter Gunnarsson.


Stadspartners fordonsverkstad säljs till Prodema AB

Nu står det klart att Linköpingsföretaget Prodema AB köper Stadspartners fordonsverkstad. Företaget kommer att överta rörelsen och hyra in sig i de befintliga verkstadslokalerna vid Tekniska Verken. Dessutom kommer huvudparten av fordonsverkstadens anställda att följa med till Prodema.

- Jag är glad att vi löst frågan om fordonsverkstadens framtid. Framför allt är det viktigt att personalen erbjuds en bra och utvecklande framtid. Försäljningen är en naturlig följd av att vi inte längre har några tunga fordon. Samtidigt har vi i avtalet säkerställt att vi tar vårt ansvar för alla garantier när det gäller redan konverterade fordon, säger Anders Jonsson, vd Tekniska Verken.

Norrköping – en stad i ljus

Första advent gick startskottet för Norrköpings årliga ljusfest ”Stad i ljus”. Nu fortsätter belysningen att tändas successivt fram till jul, och delar av belysningen kommer att fortsätta lysa ända fram till slutet av februari. Det ska Stadspartner se till.

Stadspartners uppdrag från Utsikt är kort och gott att se till att all belysning fungerar. Det innebär daglig översyn av ljusarrangemangen som både finns i centrum och i ytterområden som till exempel Skärblacka, Kimstad, Åby och Jursla.

- Det rör sig om drygt 60 ljusarrangemang och sammanlagt är vi 10 personer som ronderar med biogasbilar i områdena för att säkerställa att inga lampor eller säkringar är trasiga. I samband med åtgärder dokumenterar vi också om felet berodde på skadegörelse, stöld eller om belysningen helt enkel var uttjänad, berättar Mikael Jonsson, arbetsledare för ronderingsgruppen på Stadspartner.


Frågor & svar