Våra laboratorium

Vi är ackrediterade av SWEDAC som kalibreringslaboratorium enligt EN ISO/IEC 17025:25 med nummer 2070:01, och som kontrollorgan enligt EN ISO/IEC 17020:2012 med nummer 2070:02.

Laboratoriet för volymmätare kan utföra provningar, mätarrevisioner och kalibreringar av alla typer av mätare för kallvatten, fjärrvärme och fjärrkyla. Spårbarheten garanteras med hjälp av kalibrerade volymkärl och vågar. Provning sker i både varmt och kallt vatten.

Laboratoriet för temperatur utför provning, mätarrevision och kalibrering av alla typer av integreringsverk och temperaturgivare. Spårbarheten garanteras med hjälp av kalibrerade referenstermometrar och resistansnormaler.

Laboratoriet för el kan hantera alla typer av elmätare.

Kontrollrapporterna presenteras som pdf-fil, på cd-rom, i pappersform eller här på vår webbplats.

Frågor & svar