Mätteknik När du vill hålla måtten

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av mättekniska tjänster, med kompetens inom hela den mättekniska kedjan från montage till kvalitetssäkring. Vi arbetar med flera av Sveriges största vatten-, värme- och elbolag, och hjälper dem att montera, inhämta och kvalitetssäkra mätvärden och mätare, så att de kan debitera sina kunder rätt.

Vi jobbar ständigt med vårt kvalitetsarbete. Vi är både certifierade och ackrediterade vilket innebär att vi flera gånger per år granskas av oberoende revisorer.

Vi sammanställer statistik över alla mätare som provas i våra provbänkar.

Vår provningsverksamhet är ackrediterad av SWEDAC som kalibreringslaboratorium och kontrollorgan för volym-,  temperatur- och elmätare, och följer de krav och riktlinjer som gäller enligt ackrediteringen.
Hela Mätteknik är dessutom certifierat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö av LRQA (Lloyd´s Register)

Att leverera i tid och med rätt kvalitet är av högsta vikt för oss. Kontrollrapporterna presenteras som .pdf, på cd-rom, i pappersform eller här på vår webbplats.

Välkommen att kontakta oss!

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar