Underhåll av ledningsnät Undvik stopp i rören

Med modern och effektiv utrustning utför vi alla typer av högtrycksspolning från akuta avloppsstopp till planerat underhåll av kommunala avloppsledningar och processledningar.

TV-utrustning används för att filma alla typer av avloppsledningar.  Från toa-ledningar till stora kulvertar i syfte att undersöka ledningarnas status. Även besiktning av nedstigningsbrunnar utföres.

Vi erbjuder nedanstående tjänster:

  • Spolning och slamsugning
  • Torrsugning
  • Fastighetsspolning
  • TV-inspektion
  • Ledningsrenovering
  • Miljöservice

För mer information och offert kontakta

Peter Gunnarsson, 013-20 82 98
peter.gunnarsson@tekniskaverken.se

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar